Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Điểm mặt những đơn vị nợ thuế của Hà Nội

Cục thuế TP Hà Nội công bố danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150 tỷ đồng trong đợt công bố tháng 11/2016. Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 122 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28 tỷ đồng.

* Hà Nội công bố tiếp danh tính 185 đơn vị nợ thuế gần 216 tỷ đồng

Ngày 29/04/2016, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua đó, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 9,964 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1,413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2,400 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1,413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Được biết trước đó, Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã truy thu nợ thuế đợt 9 năm 2016 từ 185 đơn vị với tổng số tiền nợ gần 216 tỷ đồng, bao gồm 176 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 190 tỷ đồng và 9 đơn vị nợ tiền thuê đất hơn 25 tỷ đồng./.

* Tài liệu đính kèm: Danh sách đơn vị nợ thuế

DS+cong+khai+156+đơn+vị+nợ+thuế,+phí,+tiền+thuê+đất+-+Đợt+11+năm+2016.xlsx

Từ khóa: Hà Nội, Chi cục Thuế, nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất

Điểm mặt những đơn vị nợ thuế của Hà Nội

Cục thuế TP Hà Nội công bố danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150 tỷ đồng trong đợt công bố tháng 11/2016. Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 122 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28 tỷ đồng.

* Hà Nội công bố tiếp danh tính 185 đơn vị nợ thuế gần 216 tỷ đồng

Ngày 29/04/2016, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua đó, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 9,964 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1,413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2,400 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1,413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Được biết trước đó, Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã truy thu nợ thuế đợt 9 năm 2016 từ 185 đơn vị với tổng số tiền nợ gần 216 tỷ đồng, bao gồm 176 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 190 tỷ đồng và 9 đơn vị nợ tiền thuê đất hơn 25 tỷ đồng./.

* Tài liệu đính kèm: Danh sách đơn vị nợ thuế

DS+cong+khai+156+đơn+vị+nợ+thuế,+phí,+tiền+thuê+đất+-+Đợt+11+năm+2016.xlsx

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán