Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2012-2015 và bổ sung 2014-2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có  ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung 2014 - 2016 phải bảo đảm nguyên tắc:

a- Phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b- Chỉ bổ sung vốn cho các dự  án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định;

c- Bổ sung số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho các dự án đủ điều kiện theo quy định thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016. Số vốn còn lại bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: thu hồi các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa có nguồn thu hồi; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thanh toán khối lượng hoàn thành; bổ sung cho các dự án hoặc hạng mục dự án quan trọng, cấp bách đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét kỹ tính hợp lý của việc kéo dài thời hạn thực hiện nguồn vốn này để có kiến nghị phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh và bổ sung số vốn trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 21/11/2016./.

Từ khóa: trái phiếu, đầu tư công

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2012-2015 và bổ sung 2014-2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có  ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung 2014 - 2016 phải bảo đảm nguyên tắc:

a- Phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b- Chỉ bổ sung vốn cho các dự  án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định;

c- Bổ sung số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho các dự án đủ điều kiện theo quy định thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016. Số vốn còn lại bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: thu hồi các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa có nguồn thu hồi; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thanh toán khối lượng hoàn thành; bổ sung cho các dự án hoặc hạng mục dự án quan trọng, cấp bách đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét kỹ tính hợp lý của việc kéo dài thời hạn thực hiện nguồn vốn này để có kiến nghị phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh và bổ sung số vốn trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 21/11/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán