Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Dư nợ cho vay tại Hà Nội tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê Hà Nội cho biết mặc dù lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng vẫn tăng so tháng trước, trong tình hình kinh tế chung hiện nay thì việc gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn. Bên cạnh đó, tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng, tăng 2.2% so tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 11, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 1,640 nghìn tỷ đồng, tăng 1.8% so tháng trước và tăng 11.2% so tháng 12/2015; trong đó, tiền gửi đạt 1,535 nghìn tỷ đồng tăng 1.8% và 10.9% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1.6% và 11.5%, tiền gửi thanh toán tăng 2% và 10.4%); phát hành giấy tờ có giá tăng 1.4% và tăng 16.6%. Tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng, tăng 2.2% so tháng trước và tăng 15.6% so tháng 12/2015, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 2.5% và 12%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1.9% và 20.4%./. 

Từ khóa: ngân hàng, cho vay

Dư nợ cho vay tại Hà Nội tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê Hà Nội cho biết mặc dù lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng vẫn tăng so tháng trước, trong tình hình kinh tế chung hiện nay thì việc gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn. Bên cạnh đó, tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng, tăng 2.2% so tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 11, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 1,640 nghìn tỷ đồng, tăng 1.8% so tháng trước và tăng 11.2% so tháng 12/2015; trong đó, tiền gửi đạt 1,535 nghìn tỷ đồng tăng 1.8% và 10.9% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1.6% và 11.5%, tiền gửi thanh toán tăng 2% và 10.4%); phát hành giấy tờ có giá tăng 1.4% và tăng 16.6%. Tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1,430 ngàn tỷ đồng, tăng 2.2% so tháng trước và tăng 15.6% so tháng 12/2015, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 2.5% và 12%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1.9% và 20.4%./. 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán