Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Dự thảo xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả.

Theo dự thảo, trong giao dịch ngoại tệ tiền mặt với khách hàng, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại hoặc đặc điểm nhận biết tiền giả theo thông báo của cơ quan phát hành tiền, cơ quan phòng, chống tiền giả của Việt Nam hoặc nước ngoài để xác định tính xác thực của đồng tiền.

Trường hợp khẳng định là ngoại tệ giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản, thu giữ và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất; đồng thời thông báo cho khách hàng biết, nếu khách hàng không công nhận là ngoại tệ giả thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản thu giữ có thể yêu cầu cơ quan giám định thực hiện giám định theo quy định.

Trường hợp phát hiện ngoại tệ giả có tính chất phức tạp, mức độ làm giả tinh vi, ngoài việc thông báo cho cơ quan công an, trong thời gian 3 ngày làm việc, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp ngoại tệ giả và bản sao biên bản thu giữ cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

Trường hợp là ngoại tệ nghi giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản và tạm thu giữ. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải chuyển 01 bộ Hồ sơ đến cơ quan giám định để thực hiện giám định theo quy định...

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-thao-xu-ly-ngoai-te-gia-ngoai-te-nghi-gia/292414.vgp

Từ khóa: ngoại tệ, tiền giả

Dự thảo xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả.

Theo dự thảo, trong giao dịch ngoại tệ tiền mặt với khách hàng, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại hoặc đặc điểm nhận biết tiền giả theo thông báo của cơ quan phát hành tiền, cơ quan phòng, chống tiền giả của Việt Nam hoặc nước ngoài để xác định tính xác thực của đồng tiền.

Trường hợp khẳng định là ngoại tệ giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản, thu giữ và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất; đồng thời thông báo cho khách hàng biết, nếu khách hàng không công nhận là ngoại tệ giả thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản thu giữ có thể yêu cầu cơ quan giám định thực hiện giám định theo quy định.

Trường hợp phát hiện ngoại tệ giả có tính chất phức tạp, mức độ làm giả tinh vi, ngoài việc thông báo cho cơ quan công an, trong thời gian 3 ngày làm việc, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp ngoại tệ giả và bản sao biên bản thu giữ cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

Trường hợp là ngoại tệ nghi giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản và tạm thu giữ. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải chuyển 01 bộ Hồ sơ đến cơ quan giám định để thực hiện giám định theo quy định...

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-thao-xu-ly-ngoai-te-gia-ngoai-te-nghi-gia/292414.vgp

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán