Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Gần 10 ngàn doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 11

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11/2016, cả nước có 9,918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87.1 nghìn tỷ đồng, giảm 3.8% về số doanh nghiệp và tăng 6.8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8.8 tỷ đồng, tăng 11.1%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 95.9 nghìn người, giảm 27.7% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, trong tháng, cả nước có 2,074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4.9% so với tháng trước; có 6,838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1,651 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5,187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 7.2%; có 1,173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26.1%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 101,683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797.7 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả 1,464 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2,262 nghìn tỷ đồng), tăng 17% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.8 tỷ đồng, tăng 26.5%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10,468 doanh nghiệp, tăng 23.6% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 giảm 2.2% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 9,768 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93.3% và tăng 23.2%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 4,207 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40.2%); 3,114 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29.8%); 1,780 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17%); 1,364 công ty cổ phần (chiếm 13%) và 3 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54,046 doanh nghiệp, giảm 13.8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 18,901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27.3% và 35,145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26.6%. /.

Từ khóa: đăng ký doanh nghiệp

Gần 10 ngàn doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 11

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11/2016, cả nước có 9,918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87.1 nghìn tỷ đồng, giảm 3.8% về số doanh nghiệp và tăng 6.8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8.8 tỷ đồng, tăng 11.1%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 95.9 nghìn người, giảm 27.7% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, trong tháng, cả nước có 2,074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4.9% so với tháng trước; có 6,838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1,651 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5,187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 7.2%; có 1,173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26.1%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 101,683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797.7 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả 1,464 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2,262 nghìn tỷ đồng), tăng 17% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.8 tỷ đồng, tăng 26.5%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10,468 doanh nghiệp, tăng 23.6% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 giảm 2.2% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 9,768 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93.3% và tăng 23.2%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 4,207 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40.2%); 3,114 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29.8%); 1,780 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17%); 1,364 công ty cổ phần (chiếm 13%) và 3 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54,046 doanh nghiệp, giảm 13.8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 18,901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27.3% và 35,145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26.6%. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán