Tiểu My

Smile!

GEX: Chi hơn 578 tỷ đồng mua 23.6 triệu cp Thibidi

Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (UPCoM: GEX) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua cổ phần CTCP Thiết bị điện (Thibidi) theo phương án phát hành riêng lẻ của Thibidi đã được thông qua nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại Thidibi chuyển từ công ty liên kết sang công ty con.

Cụ thể, GEX dự định mua 23.6 triệu cp với giá phát hành 24,500 đồng/cp, tương đương tổng giá trị đầu tư hơn 578 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua dự kiến hơn 34.5 triệu cp, chiếm 70.79% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến từ ngày 14/11 đến 14/12/2016.

Tài liệu đính kèm:
GEX_2016.11.16_3eda4cb_QD_dau_tu_von_signed.pdf

Từ khóa: GEX, Thiết bị điện, Thibidi

GEX: Chi hơn 578 tỷ đồng mua 23.6 triệu cp Thibidi

Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (UPCoM: GEX) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua cổ phần CTCP Thiết bị điện (Thibidi) theo phương án phát hành riêng lẻ của Thibidi đã được thông qua nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại Thidibi chuyển từ công ty liên kết sang công ty con.

Cụ thể, GEX dự định mua 23.6 triệu cp với giá phát hành 24,500 đồng/cp, tương đương tổng giá trị đầu tư hơn 578 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua dự kiến hơn 34.5 triệu cp, chiếm 70.79% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến từ ngày 14/11 đến 14/12/2016.

Tài liệu đính kèm:
GEX_2016.11.16_3eda4cb_QD_dau_tu_von_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán