Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nông nghiệp đã đạt gần 6,400 tỷ đồng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 11 tháng năm 2016, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn NSNN tập trung của ngành ước đạt gần 6,400 tỷ đồng, bằng 87.57% kế hoạch.

Trong đó, vốn trong nước thực hiện ước đạt 1,961 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 4,434 tỷ đồng.

Ngoài ra, vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 3,394 tỷ đồng, bằng 83.76% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2,961 tỷ đồng, bằng 73.08% kế hoạch.

Như vậy, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ NN - PTNT quản lý  trong 11 tháng qua ước đạt 9,789 tỷ đồng, bằng 86.21% kế hoạch, giải ngân ước đạt 8,335 tỷ đồng, bằng 73.41% kế hoạch.

Một số dự án XDCB ngành nông nghiệp tiêu biểu: Dự án Bắc sông Chu, Nam sông Mã ADB6: Khối lượng thực hiện ước đạt 543 tỷ đồng; Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông - ADB5: Khối lượng thực hiện ước đạt 637 tỷ đồng; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc: Khối lượng thực hiện ước đạt 443  tỷ đồng; Dự án Phát triển lâm nghiệp tại Hòa Bình, Sơn La: Khối lượng thực hiện ước đạt 28.2 tỷ đồng; Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 393.2 tỷ đồng.../.

Từ khóa: vốn xây dựng cơ bản nông nghiệp, vốn trong nước, dự án

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nông nghiệp đã đạt gần 6,400 tỷ đồng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 11 tháng năm 2016, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn NSNN tập trung của ngành ước đạt gần 6,400 tỷ đồng, bằng 87.57% kế hoạch.

Trong đó, vốn trong nước thực hiện ước đạt 1,961 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 4,434 tỷ đồng.

Ngoài ra, vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 3,394 tỷ đồng, bằng 83.76% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2,961 tỷ đồng, bằng 73.08% kế hoạch.

Như vậy, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ NN - PTNT quản lý  trong 11 tháng qua ước đạt 9,789 tỷ đồng, bằng 86.21% kế hoạch, giải ngân ước đạt 8,335 tỷ đồng, bằng 73.41% kế hoạch.

Một số dự án XDCB ngành nông nghiệp tiêu biểu: Dự án Bắc sông Chu, Nam sông Mã ADB6: Khối lượng thực hiện ước đạt 543 tỷ đồng; Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông - ADB5: Khối lượng thực hiện ước đạt 637 tỷ đồng; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc: Khối lượng thực hiện ước đạt 443  tỷ đồng; Dự án Phát triển lâm nghiệp tại Hòa Bình, Sơn La: Khối lượng thực hiện ước đạt 28.2 tỷ đồng; Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 393.2 tỷ đồng.../.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán