Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Nâng cấp đô thị phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ

Tại văn bản số 11124/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc nội dung báo cáo, đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ.

UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, quy định; đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu của UBND TP tại các thông báo số 443/TB-UBND ngày 14/11/2016 và số 212/TB-UBND ngày 28/6/2016 về việc triển khai Thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố xung quanh quận Hoàn Kiếm.

Quá trình thiết kế lập dự án cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các chuyên gia, nhà khoa học, các hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận, báo cáo UBND TP xem xét trước khi phê duyệt dự án./.

Từ khóa: Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, cải tạo, nâng cấp

Hà Nội: Nâng cấp đô thị phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ

Tại văn bản số 11124/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc nội dung báo cáo, đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ.

UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, quy định; đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu của UBND TP tại các thông báo số 443/TB-UBND ngày 14/11/2016 và số 212/TB-UBND ngày 28/6/2016 về việc triển khai Thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố xung quanh quận Hoàn Kiếm.

Quá trình thiết kế lập dự án cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các chuyên gia, nhà khoa học, các hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận, báo cáo UBND TP xem xét trước khi phê duyệt dự án./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán