Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

Hơn 15 triệu cp Công trình đường sắt sắp chào sàn UPCoM

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 02/12/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của 15,457,383 cp CTCP Tổng công ty Công trình Đường Sắt (RCC) trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu là 18,800 đồng/cp.

Công trình đường sắt thành lập năm 1973 với tên gọi là Xí nghiệp Liên hợp công trình Đường sắt. Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 5/2005. Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 4/2016, vốn điều lệ RCC là gần 15.5 tỷ đồng; trong đó Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 48.04%.

Lĩnh vực hoạt động chính của RCC là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế công trình giao thông; kinh doanh bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng,... Nguồn thu chủ lực của Tổng công ty đến từ lĩnh vực xây lắp công trình, hoạt động này luôn chiếm khoảng 80% tổng doanh thu trong 2 năm gần đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 348 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2015 20%. Hoạt động tài chính sụt giảm đi cùng với chi phí bán hàng gia tăng kéo lãi ròng nửa đầu năm chỉ còn 5.6 tỷ đồng, giảm mạnh 65%.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
Đơn vị tính: đồng

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản của RCC đạt gần 1,109 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm gần 60% tổng tài sản ở mức 653 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn.

Về kế hoạch năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 800 tỷ đồng và 24 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 12.5%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Đơn vị tính: đồng
Tài liệu đính kèm:
RCC_Ban cong bo thong tin.zip

 

Từ khóa: RCC, Công trình đường sắt

Hơn 15 triệu cp Công trình đường sắt sắp chào sàn UPCoM

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 02/12/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của 15,457,383 cp CTCP Tổng công ty Công trình Đường Sắt (RCC) trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu là 18,800 đồng/cp.

Công trình đường sắt thành lập năm 1973 với tên gọi là Xí nghiệp Liên hợp công trình Đường sắt. Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 5/2005. Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 4/2016, vốn điều lệ RCC là gần 15.5 tỷ đồng; trong đó Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 48.04%.

Lĩnh vực hoạt động chính của RCC là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế công trình giao thông; kinh doanh bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng,... Nguồn thu chủ lực của Tổng công ty đến từ lĩnh vực xây lắp công trình, hoạt động này luôn chiếm khoảng 80% tổng doanh thu trong 2 năm gần đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 348 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2015 20%. Hoạt động tài chính sụt giảm đi cùng với chi phí bán hàng gia tăng kéo lãi ròng nửa đầu năm chỉ còn 5.6 tỷ đồng, giảm mạnh 65%.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
Đơn vị tính: đồng

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản của RCC đạt gần 1,109 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm gần 60% tổng tài sản ở mức 653 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn.

Về kế hoạch năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 800 tỷ đồng và 24 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 12.5%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Đơn vị tính: đồng
Tài liệu đính kèm:
RCC_Ban cong bo thong tin.zip

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán