Tiểu My

Smile!

HTSC: Rút nghiệp vụ môi giới và chấm dứt tư cách thành viên tại các Sở GDCK

CTCP Chứng khoán Hưng Thịnh (HTSC) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán và chấm dứt tư cách thành viên tại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty ghi nhận hơn 1.1 tỷ đồng doanh thu hoạt động (cùng kỳ năm trước hơn 6.5 tỷ đồng), chủ yếu là từ hoạt động tư vấn (hơn 1 tỷ đồng doanh thu), trong khi doanh thu từ hoạt động môi giới chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, kém xa so với con số 4 tỷ đồng cùng kỳ 2015. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí quản lý vẫn còn khá cao khiến cho Công ty phải chịu lỗ ròng nửa đầu năm hơn 1.6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 91 triệu đồng).

Tài liệu đính kèm:
104_2016.11.18_2cdc828_NghiQuyetDHDCDBT_2016.docx
104_2016.11.18_7d1c48e_BienBanHopDHDCDBT_2016.docx
104_2016.11.18_c8517c7_CBTT_HTS_NQDHDCD_18.11.2016.docx

 

Từ khóa: Chứng khoán Hưng Thịnh, HTSC

HTSC: Rút nghiệp vụ môi giới và chấm dứt tư cách thành viên tại các Sở GDCK

CTCP Chứng khoán Hưng Thịnh (HTSC) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán và chấm dứt tư cách thành viên tại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty ghi nhận hơn 1.1 tỷ đồng doanh thu hoạt động (cùng kỳ năm trước hơn 6.5 tỷ đồng), chủ yếu là từ hoạt động tư vấn (hơn 1 tỷ đồng doanh thu), trong khi doanh thu từ hoạt động môi giới chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, kém xa so với con số 4 tỷ đồng cùng kỳ 2015. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí quản lý vẫn còn khá cao khiến cho Công ty phải chịu lỗ ròng nửa đầu năm hơn 1.6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 91 triệu đồng).

Tài liệu đính kèm:
104_2016.11.18_2cdc828_NghiQuyetDHDCDBT_2016.docx
104_2016.11.18_7d1c48e_BienBanHopDHDCDBT_2016.docx
104_2016.11.18_c8517c7_CBTT_HTS_NQDHDCD_18.11.2016.docx

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • TCT 69.15 119% 5,430 10.7
 • SRC 66.27 92% 3,132 5.5
 • PCE 25.17 158% 2,527 6.9
 • TPC 21.26 190% 1,000 9.1
 • BPC 16.92 163% 4,471 4.5
 • HOT 10.61 70% 1,327 20.7
 • POT 25.33 113% 1,309 16.8
 • TMC 22.31 133% 1,807 8.9
 • HEV 1.82 106% 1,830 8.1
 • AAM 1.57 42% 158 66.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán