Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

KSV: 9 tháng, cổ đông công ty mẹ vẫn có lãi 40 tỷ dù lỗ hợp nhất 39 tỷ

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, 9 tháng đầu năm, Tổng CTCP Khoáng Sản TKV (UPCoM: KSV) ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 38.9 tỷ đồng nhưng cổ đông công ty mẹ vẫn có lãi 40 tỷ đồng.

Riêng trong quý 3/2016, doanh thu thuần của KSV ở mức 1,005 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng, khiến lãi gộp chỉ dừng ở mức 138 tỷ đồng, tương đương quý 3/2015.

Hoạt động tài chính có sự sụt giảm rõ rệt với doanh thu ghi âm, trong khi chi phí tăng mạnh lên mức gần 40.6 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng lần lượt 12% và 14% dừng ở mức 10.5 tỷ và 75.5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, KSV kết thúc quý 3 với khoản lãi trước thuế gần 9.8 tỷ đồng, tuy nhiên lãi ròng cổ đông công ty mẹ ở mức hơn 42 tỷ đồng do lợi nhuận của cổ đông thiểu số âm hơn 36.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, KSV ghi nhận doanh thu thuần hơn 2,785 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, Công ty lỗ sau thuế hơn 38.9 tỷ đồng. Mặc dù vậy, cổ đông công ty mẹ vẫn có khoản lãi ròng hơn 40.3 tỷ đồng, trong khi cổ đông thiểu số ghi lỗ 79.2 tỷ đồng. Đến thời điểm kết thúc quý 3/2016, KSV đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 35.7 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2016, khoản mục hàng tồn kho của KSV ở mức 1,163 tỷ đồng, chiếm 61% tài sản ngắn hạn. Mặt khác, KSV cũng đang có khoản vay và nợ thuê tài chính hơn 2,654 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 564.4 tỷ đồng và vay nợ dài hạn gần 2,091 tỷ đồng.

Tài liệu: BCTC hợp nhất quý 3/2016

Từ khóa: KSV, lãi ròng, vay nợ

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

KSV: 9 tháng, cổ đông công ty mẹ vẫn có lãi 40 tỷ dù lỗ hợp nhất 39 tỷ

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, 9 tháng đầu năm, Tổng CTCP Khoáng Sản TKV (UPCoM: KSV) ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 38.9 tỷ đồng nhưng cổ đông công ty mẹ vẫn có lãi 40 tỷ đồng.

Riêng trong quý 3/2016, doanh thu thuần của KSV ở mức 1,005 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng, khiến lãi gộp chỉ dừng ở mức 138 tỷ đồng, tương đương quý 3/2015.

Hoạt động tài chính có sự sụt giảm rõ rệt với doanh thu ghi âm, trong khi chi phí tăng mạnh lên mức gần 40.6 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng lần lượt 12% và 14% dừng ở mức 10.5 tỷ và 75.5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, KSV kết thúc quý 3 với khoản lãi trước thuế gần 9.8 tỷ đồng, tuy nhiên lãi ròng cổ đông công ty mẹ ở mức hơn 42 tỷ đồng do lợi nhuận của cổ đông thiểu số âm hơn 36.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, KSV ghi nhận doanh thu thuần hơn 2,785 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, Công ty lỗ sau thuế hơn 38.9 tỷ đồng. Mặc dù vậy, cổ đông công ty mẹ vẫn có khoản lãi ròng hơn 40.3 tỷ đồng, trong khi cổ đông thiểu số ghi lỗ 79.2 tỷ đồng. Đến thời điểm kết thúc quý 3/2016, KSV đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 35.7 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2016, khoản mục hàng tồn kho của KSV ở mức 1,163 tỷ đồng, chiếm 61% tài sản ngắn hạn. Mặt khác, KSV cũng đang có khoản vay và nợ thuê tài chính hơn 2,654 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 564.4 tỷ đồng và vay nợ dài hạn gần 2,091 tỷ đồng.

Tài liệu: BCTC hợp nhất quý 3/2016

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán