Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Năm 2017: TPHCM dự kiến thu hồi khoảng 7,000ha đất

UBND TPHCM vừa trình HĐND TP xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận-huyện.

Cụ thể, trong năm sau, có 880 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 8,000ha, trong đó diện tích thu hồi khoảng 7,000ha; 321 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trong đó 316 dự án có sử dụng đất lúa, 5 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ và 9 quận-huyện có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho hộ gia đình và cá nhân./.

 

Từ khóa: TPHCM, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng

Năm 2017: TPHCM dự kiến thu hồi khoảng 7,000ha đất

UBND TPHCM vừa trình HĐND TP xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận-huyện.

Cụ thể, trong năm sau, có 880 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 8,000ha, trong đó diện tích thu hồi khoảng 7,000ha; 321 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trong đó 316 dự án có sử dụng đất lúa, 5 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ và 9 quận-huyện có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho hộ gia đình và cá nhân./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán