Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Nhập khẩu nông lâm thủy sản tăng nhẹ trong 11 tháng qua

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2016 ước đạt 2.1 tỷ USD, đưa tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 22.15 tỷ USD, tăng 4.6% so với năm cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 16.11 tỷ USD, tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu phân bón giảm 22.6% về giá trị

Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 11 năm 2016 đạt 290 ngàn tấn với giá trị 73 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 3.66 triệu tấn với giá trị đạt 992 triệu USD, giảm 9.4% về khối lượng và giảm 22.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 562 ngàn tấn với giá trị đạt 128 triệu USD, tăng 6.3% về khối lượng nhưng lại giảm 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015; phân SA ước đạt 891 ngàn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 105 triệu USD, giảm 6.4% về khối lượng và giảm 21.8% về giá trị so với năm 2015. Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 41.1% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tuy giảm 16% về khối lượng và giảm 29.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam. Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Israen (tăng 71.4%) và thị trường Malaixia (tăng 29.8%). Các thị trường còn lại đều có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nhật Bản (giảm 52.4%), tiếp đến là thị trường Hàn Quốc (giảm 39.1%), Nga (giảm 26.1%), thị trường Belarut (giảm 18.6%) và Lào (giảm 21.3%). Trong 10 tháng đầu năm 2016 khối lượng nhập khẩu phân bón của Indonesia và Canada tuy có tăng nhưng giá trị nhập khẩu lại giảm lần lượt là 12.3% và 0.3%.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu trong tháng 11/2016 đạt 77 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm đạt 652 triệu USD, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 10 tháng đầu năm 2016 chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm tới 47.5% tổng giá trị tổng giá trị nhập khẩu. Trong 10 tháng đầu năm 2016 giá trị nhập khẩu từ thị trường này giảm 11.2% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Pháp (75.2%), Đức (48.5%), Indonesia (29.8%) và thị trường Singapo (4.6%). Thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Hàn Quốc (giảm 26.9%), tiếp đến là Trung Quốc (giảm 11.2%) so với cùng kỳ năm 2015.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu ước tính trong tháng 11/2016 ước đạt 255 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm 2016 đạt 3.04 tỷ USD, giảm 0.4% so với cùng kỳ năm 2015. Ba thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm 2016 là Achentina, Hoa Kỳ và Trung Quốc, chiếm thị phần lần lượt là 46%, 10.8% và 8.2%. Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là TVQ Arap Thống Nhất (tăng 54.8%), Trung Quốc (tăng 47.3%), Indonesia (tăng 13.8%), Đài Loan (tăng 13.1%), Áo (tăng 10.6%) và Achentina (tăng 7%). Các thị trường còn lại có giá trị nhập khẩu giảm, trong đó Brazil (giảm 50%), Ấn Độ (29.4%), Hoa Kỳ (18.5%), và Thái Lan (15.8%).

Tiếp tục nhập khẩu ngô

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 11/2016 đạt 882 ngàn tấn với giá trị đạt 179 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu ngô 11 tháng đầu năm 2016 đạt 7.64 triệu tấn với giá trị đạt 1.51 tỷ USD, tăng 13.4% về khối lượng và tăng 2.9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong 10 tháng đầu năm 2016, Achentina và Braxin là hai thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt là 45.9% và 44% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng. Thị trường có khối lượng và giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là thị trường Campuchia tăng 80.9% về khối lượng và tăng 67.7% về giá trị. Thị 13 trường có khối lượng và giá trị giảm mạnh là Ấn Độ, giảm tới 99.5% về khối lượng và giảm 94.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015./.

Từ khóa: Nhập khẩu, ngô, nông lâm thủy sản, phân bón

Nhập khẩu nông lâm thủy sản tăng nhẹ trong 11 tháng qua

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2016 ước đạt 2.1 tỷ USD, đưa tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 22.15 tỷ USD, tăng 4.6% so với năm cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 16.11 tỷ USD, tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu phân bón giảm 22.6% về giá trị

Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 11 năm 2016 đạt 290 ngàn tấn với giá trị 73 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 3.66 triệu tấn với giá trị đạt 992 triệu USD, giảm 9.4% về khối lượng và giảm 22.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 562 ngàn tấn với giá trị đạt 128 triệu USD, tăng 6.3% về khối lượng nhưng lại giảm 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015; phân SA ước đạt 891 ngàn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 105 triệu USD, giảm 6.4% về khối lượng và giảm 21.8% về giá trị so với năm 2015. Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 41.1% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tuy giảm 16% về khối lượng và giảm 29.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam. Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Israen (tăng 71.4%) và thị trường Malaixia (tăng 29.8%). Các thị trường còn lại đều có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nhật Bản (giảm 52.4%), tiếp đến là thị trường Hàn Quốc (giảm 39.1%), Nga (giảm 26.1%), thị trường Belarut (giảm 18.6%) và Lào (giảm 21.3%). Trong 10 tháng đầu năm 2016 khối lượng nhập khẩu phân bón của Indonesia và Canada tuy có tăng nhưng giá trị nhập khẩu lại giảm lần lượt là 12.3% và 0.3%.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu: Ước giá trị nhập khẩu trong tháng 11/2016 đạt 77 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm đạt 652 triệu USD, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 10 tháng đầu năm 2016 chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm tới 47.5% tổng giá trị tổng giá trị nhập khẩu. Trong 10 tháng đầu năm 2016 giá trị nhập khẩu từ thị trường này giảm 11.2% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Pháp (75.2%), Đức (48.5%), Indonesia (29.8%) và thị trường Singapo (4.6%). Thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Hàn Quốc (giảm 26.9%), tiếp đến là Trung Quốc (giảm 11.2%) so với cùng kỳ năm 2015.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu ước tính trong tháng 11/2016 ước đạt 255 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm 2016 đạt 3.04 tỷ USD, giảm 0.4% so với cùng kỳ năm 2015. Ba thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm 2016 là Achentina, Hoa Kỳ và Trung Quốc, chiếm thị phần lần lượt là 46%, 10.8% và 8.2%. Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là TVQ Arap Thống Nhất (tăng 54.8%), Trung Quốc (tăng 47.3%), Indonesia (tăng 13.8%), Đài Loan (tăng 13.1%), Áo (tăng 10.6%) và Achentina (tăng 7%). Các thị trường còn lại có giá trị nhập khẩu giảm, trong đó Brazil (giảm 50%), Ấn Độ (29.4%), Hoa Kỳ (18.5%), và Thái Lan (15.8%).

Tiếp tục nhập khẩu ngô

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 11/2016 đạt 882 ngàn tấn với giá trị đạt 179 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu ngô 11 tháng đầu năm 2016 đạt 7.64 triệu tấn với giá trị đạt 1.51 tỷ USD, tăng 13.4% về khối lượng và tăng 2.9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong 10 tháng đầu năm 2016, Achentina và Braxin là hai thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt là 45.9% và 44% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng. Thị trường có khối lượng và giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là thị trường Campuchia tăng 80.9% về khối lượng và tăng 67.7% về giá trị. Thị 13 trường có khối lượng và giá trị giảm mạnh là Ấn Độ, giảm tới 99.5% về khối lượng và giảm 94.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán