Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

PTL: Kinh doanh còn khó khăn, quý 3 lỗ hơn 8 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng & Đô thị dầu khí (HOSE: PTL), tình hình doanh thu thuần không mấy khả quan khi giảm gần 54% so với cùng kỳ 2015, qua đó ghi nhận lỗ ròng 8.2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần PTL đạt 10.4 tỷ đồng, giảm 54% so cùng kỳ năm 2015. Kéo theo đó là lãi gộp giảm xấp xỉ 50% so cùng kỳ, đạt 2.3 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chi phí lãi vay trong kỳ vừa qua dù suy giảm những vẫn ở mức hơn 6 tỷ đồng (giảm 38%). Cùng với chi phí quản lý doanh hơn 5 tỷ đồng khiến PTL ghi nhận lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, tình hình sản kinh doanh quý 3/2016 vẫn khó khăn như quý 3/2015, mặc dù Công ty đã tiết chế các khoản chi phí nhưng chi phí lãi vay vẫn khá cao, nên kết quả kinh doanh vẫn ghi nhận lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận gần 60 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 34 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 46.5 tỷ đồng và lỗ ròng gần 41 tỷ đồng). Kết quả này vẫn còn xa so với kế hoạch năm 2016 là doanh thu thuần 215 tỷ đồng và 93 tỷ lãi ròng.

Mới đây, ngày 15/11/2016, Công ty đã điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 2% sau nhiều lần dời ngày thanh toán cổ tức từ cuối năm 2011 đến nay.

* Khách hàng đã trả nợ, PTL trả cổ tức đợt 2/2011 sớm hơn dự kiến

Tài liệu đính kèm:

20161118_201601101 - PTL - BCTCHN quy 3 2016.pdf

 

Từ khóa: PTL, đô thị dầu khí, doanh thu, lợi nhuận, quý 3, 2016

PTL: Kinh doanh còn khó khăn, quý 3 lỗ hơn 8 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng & Đô thị dầu khí (HOSE: PTL), tình hình doanh thu thuần không mấy khả quan khi giảm gần 54% so với cùng kỳ 2015, qua đó ghi nhận lỗ ròng 8.2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần PTL đạt 10.4 tỷ đồng, giảm 54% so cùng kỳ năm 2015. Kéo theo đó là lãi gộp giảm xấp xỉ 50% so cùng kỳ, đạt 2.3 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chi phí lãi vay trong kỳ vừa qua dù suy giảm những vẫn ở mức hơn 6 tỷ đồng (giảm 38%). Cùng với chi phí quản lý doanh hơn 5 tỷ đồng khiến PTL ghi nhận lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, tình hình sản kinh doanh quý 3/2016 vẫn khó khăn như quý 3/2015, mặc dù Công ty đã tiết chế các khoản chi phí nhưng chi phí lãi vay vẫn khá cao, nên kết quả kinh doanh vẫn ghi nhận lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận gần 60 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 34 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 46.5 tỷ đồng và lỗ ròng gần 41 tỷ đồng). Kết quả này vẫn còn xa so với kế hoạch năm 2016 là doanh thu thuần 215 tỷ đồng và 93 tỷ lãi ròng.

Mới đây, ngày 15/11/2016, Công ty đã điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 2% sau nhiều lần dời ngày thanh toán cổ tức từ cuối năm 2011 đến nay.

* Khách hàng đã trả nợ, PTL trả cổ tức đợt 2/2011 sớm hơn dự kiến

Tài liệu đính kèm:

20161118_201601101 - PTL - BCTCHN quy 3 2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PTL 3.5 +0.1 +2.64% 497,570

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán