Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PVcomBank đăng ký mua 4.1 triệu cp PSI

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đăng ký mua 4.1 triệu cp của CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 14/11 đến 08/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, trong tháng 10 vừa qua, PSI đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc PVcomBank nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng sở hữu tại PSI lên 50%.

Theo đó, PVcomBank nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam, CTCP Đầu tư & Kinh doanh Tài sản Việt Nam, CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam, CTCP Du lịch biển Mỹ Khê.

Sở hữu của các cổ đông có liên quan trong việc chuyển nhượng
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016 của PSI

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,138,789 CP (tỷ lệ 10.26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư thêm
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2016.

Từ khóa: PVcomBank, PSI

PVcomBank đăng ký mua 4.1 triệu cp PSI

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đăng ký mua 4.1 triệu cp của CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 14/11 đến 08/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, trong tháng 10 vừa qua, PSI đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc PVcomBank nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng sở hữu tại PSI lên 50%.

Theo đó, PVcomBank nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam, CTCP Đầu tư & Kinh doanh Tài sản Việt Nam, CTCP Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam, CTCP Du lịch biển Mỹ Khê.

Sở hữu của các cổ đông có liên quan trong việc chuyển nhượng
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016 của PSI

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,138,789 CP (tỷ lệ 10.26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư thêm
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PSI 4.3 -0.3 -6.52% 100

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán