Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

QNC: Tổng Giám đốc Tô Ngọc Hoàng đã thoái toàn bộ 15.52% vốn

Từ 24/10 đến 22/11/2016, Ông Tô Ngọc Hoàng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xi măng & Xây dựng Quảng Ninh đã thoái toàn bộ 2,852,151 cp nắm giữ (15.52%). Trước đó, bà Đoàn Thị Thu Thảo, vợ ông Hoàng cũng vừa thoái toàn bộ 830,300 cp (4.52%) tại QNC.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Tô Tây do ông Hoàng làm Chủ tịch đã mua thành công 3,702,551 cp QNC trong tổng số hơn 3.8 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23.04% (4,235,708 cp) và trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Được biết, Công ty TNHH Tô Tây chưa hoàn thiện thủ tục thỏa thuận nên đã không thực hiện hết số cp đăng ký.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,852,151 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,852,151 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Tô Tây

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533,157 CP (tỷ lệ 2.9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,869,051 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,702,551 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,235,708 CP (tỷ lệ 23.04%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa hoàn thiện thủ tục thỏa thuận

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

Từ khóa: QNC, Tô Ngọc Hoàng, Công ty TNHH Tô Tây

QNC: Tổng Giám đốc Tô Ngọc Hoàng đã thoái toàn bộ 15.52% vốn

Từ 24/10 đến 22/11/2016, Ông Tô Ngọc Hoàng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xi măng & Xây dựng Quảng Ninh đã thoái toàn bộ 2,852,151 cp nắm giữ (15.52%). Trước đó, bà Đoàn Thị Thu Thảo, vợ ông Hoàng cũng vừa thoái toàn bộ 830,300 cp (4.52%) tại QNC.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Tô Tây do ông Hoàng làm Chủ tịch đã mua thành công 3,702,551 cp QNC trong tổng số hơn 3.8 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23.04% (4,235,708 cp) và trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Được biết, Công ty TNHH Tô Tây chưa hoàn thiện thủ tục thỏa thuận nên đã không thực hiện hết số cp đăng ký.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,852,151 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,852,151 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Tô Tây

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533,157 CP (tỷ lệ 2.9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,869,051 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,702,551 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,235,708 CP (tỷ lệ 23.04%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa hoàn thiện thủ tục thỏa thuận

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • QNC 4.6 +0.1 +2.22% 5,000

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán