Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

SPM quyết định rút khỏi dự án Long Trường

Công ty Cổ phần SPM (HOSE: SPM) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc xử lý dứt điểm và rút khỏi dự án Long Trường.

Được biết, tại thời điểm cuối quý 3/2016, SPM có chi phí sản xuất dở dang dài hạn liên quan đến dự án khu nhà ở phường Long Trường, quận 9, TPHCM giá trị hơn 285 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch niêm yết của SPM vào năm 2010, Công ty SPM dự kiến sẽ sang nhượng lại 18 hecta dự án bất động sản Long Trường tại quận 9, ước tính lợi nhuận từ việc sang nhượng này vào khoảng 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây thì dự án này được đưa vào khoản mục chi phí sản xuất dở dang dài hạn với giá trị hơn 285 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161130_20161130 - SPM - Nghi Quyet HDQT Ve Viec Rut Khoi Du An Long Truong.pdf

SPM quyết định rút khỏi dự án Long Trường

Công ty Cổ phần SPM (HOSE: SPM) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc xử lý dứt điểm và rút khỏi dự án Long Trường.

Được biết, tại thời điểm cuối quý 3/2016, SPM có chi phí sản xuất dở dang dài hạn liên quan đến dự án khu nhà ở phường Long Trường, quận 9, TPHCM giá trị hơn 285 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch niêm yết của SPM vào năm 2010, Công ty SPM dự kiến sẽ sang nhượng lại 18 hecta dự án bất động sản Long Trường tại quận 9, ước tính lợi nhuận từ việc sang nhượng này vào khoảng 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây thì dự án này được đưa vào khoản mục chi phí sản xuất dở dang dài hạn với giá trị hơn 285 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161130_20161130 - SPM - Nghi Quyet HDQT Ve Viec Rut Khoi Du An Long Truong.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SPM 15.9 -0.5 -3.06% 31,170

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán