Thu Phạm

“If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right"

Trái chiều điều chỉnh lãi suất huy động tại các nhà băng

Nửa đầu tháng 11, hàng loạt ngân hàng công bố biểu lãi suất huy động mới, tuy nhiên động thái điều chỉnh không đồng nhất, thậm chí trái chiều. Trong đó, Techcombank, ABBank, SCB, VietBank, VietCapitalBank,… là những cái tên đáng chú ý.

Ngày 11/11/2016, SCB công bố biểu lãi suất mới tăng 0.2% đối với các kỳ hạn từ 6-11 tháng và 0.1% với kỳ hạn 12 tháng. Biểu lãi suất áp dụng cùng ngày của ABBank cũng điều chỉnh tăng mạnh lãi suất các kỳ hạn 15-60 tháng 0.5% từ 6.5% lên 7.0%.

VIB gần đây tăng lãi suất huy động kỳ hạn 24 và 36 tháng 0.3% lên 6.2%. Còn OCB tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng 0.2% lên 7.2%, tuy nhiên lại điều chỉnh giảm giảm 0.1% xuống 7.6% đối với kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày 09/11.

Biểu lãi suất huy động tại một số ngân hàng hiện nay

Cùng chiều giảm, biểu lãi suất công bố ngày 11/11 của Techcombank cho thấy lãi suất huy động ở cả các kỳ hạn ngắn 2-5 tháng và các kỳ hạn dài 24-36 tháng đều giảm. Trong đó, lãi suất tiền gửi tính lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 2 tháng giảm 0.1% xuống 4.8%, 3-5 tháng giảm 0.2% xuống 4.9%, 24 tháng giảm 0.05% xuống 6.8%, 36 tháng giảm 0.1% xuống 6.9%.

VietCapitalBank áp mức lãi suất huy động mới từ 09/11, giảm 0.1% ở các kỳ hạn 6, 13 và 18 tháng xuống lần lượt 7%, 7.6% và 8.0%. Còn Vietbank điều chỉnh giảm lãi suất tập trung ở các kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng, cụ thể đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1-2 tuần, lãi suất giảm mạnh 0.7% từ 1% xuống 0.3%, kỳ hạn 3 tuần và 1 tháng cùng giảm 0.4% xuống 0.6% và 5%, kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng cùng giảm 0.3% xuống 5.1% và 5.2%.

Trái chiều điều chỉnh lãi suất huy động tại các nhà băng

Nửa đầu tháng 11, hàng loạt ngân hàng công bố biểu lãi suất huy động mới, tuy nhiên động thái điều chỉnh không đồng nhất, thậm chí trái chiều. Trong đó, Techcombank, ABBank, SCB, VietBank, VietCapitalBank,… là những cái tên đáng chú ý.

Ngày 11/11/2016, SCB công bố biểu lãi suất mới tăng 0.2% đối với các kỳ hạn từ 6-11 tháng và 0.1% với kỳ hạn 12 tháng. Biểu lãi suất áp dụng cùng ngày của ABBank cũng điều chỉnh tăng mạnh lãi suất các kỳ hạn 15-60 tháng 0.5% từ 6.5% lên 7.0%.

VIB gần đây tăng lãi suất huy động kỳ hạn 24 và 36 tháng 0.3% lên 6.2%. Còn OCB tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng 0.2% lên 7.2%, tuy nhiên lại điều chỉnh giảm giảm 0.1% xuống 7.6% đối với kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày 09/11.

Biểu lãi suất huy động tại một số ngân hàng hiện nay

Cùng chiều giảm, biểu lãi suất công bố ngày 11/11 của Techcombank cho thấy lãi suất huy động ở cả các kỳ hạn ngắn 2-5 tháng và các kỳ hạn dài 24-36 tháng đều giảm. Trong đó, lãi suất tiền gửi tính lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 2 tháng giảm 0.1% xuống 4.8%, 3-5 tháng giảm 0.2% xuống 4.9%, 24 tháng giảm 0.05% xuống 6.8%, 36 tháng giảm 0.1% xuống 6.9%.

VietCapitalBank áp mức lãi suất huy động mới từ 09/11, giảm 0.1% ở các kỳ hạn 6, 13 và 18 tháng xuống lần lượt 7%, 7.6% và 8.0%. Còn Vietbank điều chỉnh giảm lãi suất tập trung ở các kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng, cụ thể đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1-2 tuần, lãi suất giảm mạnh 0.7% từ 1% xuống 0.3%, kỳ hạn 3 tuần và 1 tháng cùng giảm 0.4% xuống 0.6% và 5%, kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng cùng giảm 0.3% xuống 5.1% và 5.2%.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán