Hoài Xuân

lời nói đi đôi với hành động

VCCI đề nghị bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hàng loạt các điều kiện kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị bãi bỏ vì đã được đưa vào dự luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để trình ra Quốc hội.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phải sang Singapore đăng ký thành lập để xuất khẩu gạo do những quy định khắt khe tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia đã gửi bản kiến nghị bỏ hàng loạt các điều kiện kinh doanh khi chúng được bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong bản kiến nghị gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – cơ quan thẩm tra dự luật trên – VCCI nhấn mạnh tới quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng".

VCCI cho rằng, khi xác định một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các lý giải phải hướng đến mục tiêu trong quy định mang tính pháp lý trên.

Tuy nhiên, một số ngành, nghề được đề nghị giữ lại/bổ sung vào danh mục lại xuất phát từ lý do là đã được quy định và thực hiện ổn định trong các văn bản pháp luật khác.

Đây dường như chưa phải là lý do phù hợp để quyết định giữ lại/bổ sung vào danh mục, mà lý do cốt lõi vẫn phải giải trình là: các ngành nghề kinh doanh này có gây ra ảnh hưởng tới các trật tự công ở mức Nhà nước cần thiết phải kiểm soát bằng các điều kiện hay không?

Vì lẽ đó, phần lớn các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được kiến nghị bổ sung vào danh mục lần này đều chưa giải trình các mục tiêu chính sách như yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư, do đó chưa đủ căn cứ thuyết phục để bổ sung vào danh mục.

Liên quan tới các ngành nghề đề xuất bỏ khỏi danh mục, VCCI hoàn toàn ủng hộ các đề xuất bãi bỏ này vì nó phản ánh đúng bản chất của ngành nghề kinh doanh (ngành nghề thông thường, không cần kiểm soát chặt bằng các điều kiện kinh doanh, bản thân cơ quan quản lý cũng lúng túng không biết cần kiểm soát gì), xử lý được các vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp gặp phải. 

Việc thêm vào các điều kiện kinh doanh trong dự luật từng được một số đại biểu Quốc hội, các chuyên gia kinh tế lo ngại do tác động rất lớn đến hàng ngàn doanh nghiệp.

Dự luật này vốn là một phần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh (dự luật Sửa đổi), nhưng nay được tách riêng thành một dự luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp này sau khi dự Luật sửa đổi bị Thường phụ Quốc hội từ chối đưa vào chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp đang diễn ra.

Các điều kiện kinh doanh được VCCI kiến nghị bãi bỏ

- Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

- Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển (Mục 86 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ in (Mục 126 - Danh mục sửa đổi)

- Xuất khẩu gạo (Mục 7 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (Mục 187 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Mục 199 - Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (mục 54 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (Mục 75 – Danh mục sửa đổi)

- Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô (Mục 76 – Danh mục sửa đổi) - Hoạt động dịch vụ của tổ chức thương mại và hoạt động dịch vụ hòa giải thương mại

http://www.thesaigontimes.vn/153913/VCCI-de-nghi-bai-bo-nhieu-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien.html

Từ khóa: VCCI, bãi bỏ, đề nghị, ngành nghề kinh doanh

VCCI đề nghị bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hàng loạt các điều kiện kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị bãi bỏ vì đã được đưa vào dự luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để trình ra Quốc hội.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phải sang Singapore đăng ký thành lập để xuất khẩu gạo do những quy định khắt khe tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia đã gửi bản kiến nghị bỏ hàng loạt các điều kiện kinh doanh khi chúng được bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong bản kiến nghị gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – cơ quan thẩm tra dự luật trên – VCCI nhấn mạnh tới quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng".

VCCI cho rằng, khi xác định một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các lý giải phải hướng đến mục tiêu trong quy định mang tính pháp lý trên.

Tuy nhiên, một số ngành, nghề được đề nghị giữ lại/bổ sung vào danh mục lại xuất phát từ lý do là đã được quy định và thực hiện ổn định trong các văn bản pháp luật khác.

Đây dường như chưa phải là lý do phù hợp để quyết định giữ lại/bổ sung vào danh mục, mà lý do cốt lõi vẫn phải giải trình là: các ngành nghề kinh doanh này có gây ra ảnh hưởng tới các trật tự công ở mức Nhà nước cần thiết phải kiểm soát bằng các điều kiện hay không?

Vì lẽ đó, phần lớn các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được kiến nghị bổ sung vào danh mục lần này đều chưa giải trình các mục tiêu chính sách như yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư, do đó chưa đủ căn cứ thuyết phục để bổ sung vào danh mục.

Liên quan tới các ngành nghề đề xuất bỏ khỏi danh mục, VCCI hoàn toàn ủng hộ các đề xuất bãi bỏ này vì nó phản ánh đúng bản chất của ngành nghề kinh doanh (ngành nghề thông thường, không cần kiểm soát chặt bằng các điều kiện kinh doanh, bản thân cơ quan quản lý cũng lúng túng không biết cần kiểm soát gì), xử lý được các vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp gặp phải. 

Việc thêm vào các điều kiện kinh doanh trong dự luật từng được một số đại biểu Quốc hội, các chuyên gia kinh tế lo ngại do tác động rất lớn đến hàng ngàn doanh nghiệp.

Dự luật này vốn là một phần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh (dự luật Sửa đổi), nhưng nay được tách riêng thành một dự luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp này sau khi dự Luật sửa đổi bị Thường phụ Quốc hội từ chối đưa vào chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp đang diễn ra.

Các điều kiện kinh doanh được VCCI kiến nghị bãi bỏ

- Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

- Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển (Mục 86 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ in (Mục 126 - Danh mục sửa đổi)

- Xuất khẩu gạo (Mục 7 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (Mục 187 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Mục 199 - Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (mục 54 – Danh mục sửa đổi)

- Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (Mục 75 – Danh mục sửa đổi)

- Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô (Mục 76 – Danh mục sửa đổi) - Hoạt động dịch vụ của tổ chức thương mại và hoạt động dịch vụ hòa giải thương mại

http://www.thesaigontimes.vn/153913/VCCI-de-nghi-bai-bo-nhieu-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien.html

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán