Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định lãi suất trong năm 2017

Theo Báo cáo kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trong tháng 11/2016, Chính phủ đã thực hiện rà soát tình hình áp dụng những kế hoạch đề ra trước đó, đồng thời thông qua chủ trương điều hành trong thời gian đến, đặc biệt cho giai đoạn cuối năm 2016. Ngoài ra, về điều hành lãi suất năm 2017, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm nay.

* Lãi suất tiền đồng bật tăng trên thị trường liên ngân hàng

Được biết, đến ngày 22/11/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng ở 14.92%, huy động vốn tăng 15.28% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của hệ thống các TCTD tiếp tục được đảm bảo, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt. 

Cùng với đó, Chính phủ với chủ trương tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cho các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, điều chỉnh tăng hệ số rủi ro của các khoản phải thu trong cho vay kinh doanh bất động sản. Kết quả là, tín dụng tăng từ đầu năm và đến ngày 28/11/2016, tín dụng tăng 14.57% so với cuối năm 2015, trong đó tín dụng bằng VNĐ tăng 15.81%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3.49%, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

Theo nhận định của Chính phủ thì tín dụng hiện nay đang tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng vẫn chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao.

Liên quan đến tái cơ cấu hệ thống các TCTD, trong giai đoạn 2011-2015, quá trình củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại hệ thống các TCTD về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015” ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012. Sự an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD đã được duy trì và cải thiện cơ bản, các NHTM yếu kém đã được kiểm soát, giảm dần và cơ cấu lại toàn diện. Nợ xấu được xử lý một bước quan trọng và giữ ổn định ở mức dưới 3% theo đúng các giải pháp mục tiêu tại Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD” ban hành kèm theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013. Dòng vốn của nền kinh tế từng bước được khơi thông, tín dụng ngân hàng tiếp tục được mở rộng và phân bổ phù hợp với định hướng đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia bền vững. Kết quả cơ cấu lại các TCTD có tác dụng không chỉ làm lành mạnh các TCTD mà còn có tác dụng hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường tài chính và đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô bền vững.

Do đó, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ năm 2017, NHNN tiếp tục điều hành CSTT, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

 • Tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, cung ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế, hỗ trợ ổn định tỷ giá, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.
 • Về điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016.
 • Trên cơ sở chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, NHNN xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cả năm 2017 và thực hiện các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu định hướng, phù hợp với mục tiêu điều hành CSTT, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
 • Tiếp tục  kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ, phù hợp với chủ trương chống đô - la hóa trong nền kinh tế. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, nên để góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, NHNN ban hành Thông tư quy định TCTD được xem xét, quyết định cho khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng xuất khẩu đến hết 31/12/2017.
 • Về tỷ giá, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường.
 • Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, theo dõi sát diễn biến thị trường, vốn khả dụng của các TCTD, kế hoạch phát hành, giải ngân TPCP để chủ động, kịp thời trong điều hành CSTT.

Thông tin mới đây nhất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong ba ngày đầu tuần này, lãi suất tiền đồng đã tăng khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn, từ 80 đến 150 điểm so với tuần trước.

Cụ thể, nếu ngày 24/11 lãi suất tiền vay kỳ hạn qua đêm được các ngân hàng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng là 1.7%/năm thì ngày hôm 29/11 tăng lên mức 3.2%/năm. Cùng mốc thời gian trên, lãi suất với kỳ hạn 1 tuần đã từ 1.8%/năm ngày 24 tăng lên 3.2%/năm ở ngày 29; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 2%/năm lên 3.5%/năm; kỳ hạn 3 tuần đã tăng từ 2.3%/năm lên 3.6%/năm; kỳ hạn 1 tháng dịch chuyển từ 2.6%/năm lên 3.8%/năm.

Lãi suất tiền đồng nhảy lên cao hơn ngày cuối tháng là điều bình thường trên thị trường tiền tệ vì nhu cầu chốt số liệu cuối tháng của các tổ chức tín dụng. Song ở thời điểm này, nó bật tăng cao hơn so với nhịp điệu thông thường bởi chịu thêm tác động từ thị trường ngoại tệ.

Các ngân hàng cho biết, dù lãi suất tăng song thanh khoản trên thị trường vẫn ổn định và dư thừa ở một số ngân hàng lớn. Giao dịch thị trường ở mức trung bình.

Thông tin thêm, trên thị trường mở (OMO) ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu ở hai kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày với giá trị lần lượt là 3,000 và 5,000 tỷ đồng. Song phiên đấu thầu thất bại, không có tổ chức trúng thầu.

Từ khóa: chính sách tiền tệ , Chính phủ

 Bài viết cùng chủ đề (86) : Dự báo 2017 

Tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định lãi suất trong năm 2017

Theo Báo cáo kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trong tháng 11/2016, Chính phủ đã thực hiện rà soát tình hình áp dụng những kế hoạch đề ra trước đó, đồng thời thông qua chủ trương điều hành trong thời gian đến, đặc biệt cho giai đoạn cuối năm 2016. Ngoài ra, về điều hành lãi suất năm 2017, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm nay.

* Lãi suất tiền đồng bật tăng trên thị trường liên ngân hàng

Được biết, đến ngày 22/11/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng ở 14.92%, huy động vốn tăng 15.28% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của hệ thống các TCTD tiếp tục được đảm bảo, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt. 

Cùng với đó, Chính phủ với chủ trương tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cho các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, điều chỉnh tăng hệ số rủi ro của các khoản phải thu trong cho vay kinh doanh bất động sản. Kết quả là, tín dụng tăng từ đầu năm và đến ngày 28/11/2016, tín dụng tăng 14.57% so với cuối năm 2015, trong đó tín dụng bằng VNĐ tăng 15.81%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3.49%, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

Theo nhận định của Chính phủ thì tín dụng hiện nay đang tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng vẫn chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao.

Liên quan đến tái cơ cấu hệ thống các TCTD, trong giai đoạn 2011-2015, quá trình củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại hệ thống các TCTD về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015” ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012. Sự an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD đã được duy trì và cải thiện cơ bản, các NHTM yếu kém đã được kiểm soát, giảm dần và cơ cấu lại toàn diện. Nợ xấu được xử lý một bước quan trọng và giữ ổn định ở mức dưới 3% theo đúng các giải pháp mục tiêu tại Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD” ban hành kèm theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013. Dòng vốn của nền kinh tế từng bước được khơi thông, tín dụng ngân hàng tiếp tục được mở rộng và phân bổ phù hợp với định hướng đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia bền vững. Kết quả cơ cấu lại các TCTD có tác dụng không chỉ làm lành mạnh các TCTD mà còn có tác dụng hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường tài chính và đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô bền vững.

Do đó, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ năm 2017, NHNN tiếp tục điều hành CSTT, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

 • Tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, cung ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế, hỗ trợ ổn định tỷ giá, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.
 • Về điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016.
 • Trên cơ sở chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, NHNN xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cả năm 2017 và thực hiện các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu định hướng, phù hợp với mục tiêu điều hành CSTT, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
 • Tiếp tục  kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ, phù hợp với chủ trương chống đô - la hóa trong nền kinh tế. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, nên để góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, NHNN ban hành Thông tư quy định TCTD được xem xét, quyết định cho khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng xuất khẩu đến hết 31/12/2017.
 • Về tỷ giá, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường.
 • Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, theo dõi sát diễn biến thị trường, vốn khả dụng của các TCTD, kế hoạch phát hành, giải ngân TPCP để chủ động, kịp thời trong điều hành CSTT.

Thông tin mới đây nhất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong ba ngày đầu tuần này, lãi suất tiền đồng đã tăng khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn, từ 80 đến 150 điểm so với tuần trước.

Cụ thể, nếu ngày 24/11 lãi suất tiền vay kỳ hạn qua đêm được các ngân hàng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng là 1.7%/năm thì ngày hôm 29/11 tăng lên mức 3.2%/năm. Cùng mốc thời gian trên, lãi suất với kỳ hạn 1 tuần đã từ 1.8%/năm ngày 24 tăng lên 3.2%/năm ở ngày 29; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 2%/năm lên 3.5%/năm; kỳ hạn 3 tuần đã tăng từ 2.3%/năm lên 3.6%/năm; kỳ hạn 1 tháng dịch chuyển từ 2.6%/năm lên 3.8%/năm.

Lãi suất tiền đồng nhảy lên cao hơn ngày cuối tháng là điều bình thường trên thị trường tiền tệ vì nhu cầu chốt số liệu cuối tháng của các tổ chức tín dụng. Song ở thời điểm này, nó bật tăng cao hơn so với nhịp điệu thông thường bởi chịu thêm tác động từ thị trường ngoại tệ.

Các ngân hàng cho biết, dù lãi suất tăng song thanh khoản trên thị trường vẫn ổn định và dư thừa ở một số ngân hàng lớn. Giao dịch thị trường ở mức trung bình.

Thông tin thêm, trên thị trường mở (OMO) ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu ở hai kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày với giá trị lần lượt là 3,000 và 5,000 tỷ đồng. Song phiên đấu thầu thất bại, không có tổ chức trúng thầu.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán