Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Trung Quốc kháng cáo trong vụ điều tra CBPG

Mới đây, Trung Quốc đã nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận của Ban Hội thẩm trong vụ việc Trung Quốc kiện Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp áp dụng trong điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc (DS471).

Liên quan đến vụ việc Trung Quốc khiếu kiện Hoa Kỳ tại WTO về các biện pháp áp dụng trong điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc (DS471), ngày 18/11/2016, Trung Quốc đã nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận của Ban Hội thẩm về vụ việc.

Cụ thể, ngày 03/12/2013, Trung Quốc đã yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ, theo đó đến ngày 26/03/2014, Ban Hội thẩm vụ việc đã được thành lập. Có 13 Thành viên WTO đã đăng ký tham gia bên thứ ba, bao gồm Brazil, Canada, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na uy, Nga, Ả rập Saudi, Ukraine, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Trong vụ việc này, Trung Quốc kiện Hoa Kỳ đối với ba nhóm vấn đề chính:

  • Việc sử dụng phương pháp so sánh bình quân gia quyền của giá trị thông thường với giá xuất khẩu của từng giao dịch (phương pháp W-T) để tính toán biên độ phá giá của sản phẩm trong các cuộc điều tra ban đầu, rà soát hành chính.
  • Phương pháp dành cho các nước có nền kinh tế phi thị trường (NME) và vấn đề thuế suất toàn quốc.
  • Việc sử dụng các thông tin sẵn có bất lợi.

Đến ngày 19/10/2016, Ban Hội thẩm đã ban hành báo cáo cuối cùng, trong đó bác bỏ hầu hết các khiếu kiện của Trung Quốc, tuy nhiên đã đồng ý rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp định Chống bán phá giá khi không giải thích được đầy đủ lý do phải áp dụng phương pháp W-T và đã sử dụng phương pháp quy về không (zeroing) trong tính toán biên độ phá giá. Đặc biết đối với nội dung liên quan đến việc sử dụng các thông tin sẵn có bất lợi, Trung Quốc đã không chứng minh được rằng các cáo buộc về việc sử dụng thông tin có sẵn bất lợi đã tạo thành một quy chuẩn áp dụng chung trong tương lai, do đó Ban Hội thẩm cho rằng không cần thiết phải xem xét đến các khiếu kiện của Trung Quốc về nội dung này.

Sau khi nhận được kết luận từ Ban Hội thẩm, ngày 18/11/2016, Trung Quốc nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận trên./.

Từ khóa: Trung Quốc, DS471

Trung Quốc kháng cáo trong vụ điều tra CBPG

Mới đây, Trung Quốc đã nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận của Ban Hội thẩm trong vụ việc Trung Quốc kiện Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp áp dụng trong điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc (DS471).

Liên quan đến vụ việc Trung Quốc khiếu kiện Hoa Kỳ tại WTO về các biện pháp áp dụng trong điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc (DS471), ngày 18/11/2016, Trung Quốc đã nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận của Ban Hội thẩm về vụ việc.

Cụ thể, ngày 03/12/2013, Trung Quốc đã yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ, theo đó đến ngày 26/03/2014, Ban Hội thẩm vụ việc đã được thành lập. Có 13 Thành viên WTO đã đăng ký tham gia bên thứ ba, bao gồm Brazil, Canada, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na uy, Nga, Ả rập Saudi, Ukraine, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Trong vụ việc này, Trung Quốc kiện Hoa Kỳ đối với ba nhóm vấn đề chính:

  • Việc sử dụng phương pháp so sánh bình quân gia quyền của giá trị thông thường với giá xuất khẩu của từng giao dịch (phương pháp W-T) để tính toán biên độ phá giá của sản phẩm trong các cuộc điều tra ban đầu, rà soát hành chính.
  • Phương pháp dành cho các nước có nền kinh tế phi thị trường (NME) và vấn đề thuế suất toàn quốc.
  • Việc sử dụng các thông tin sẵn có bất lợi.

Đến ngày 19/10/2016, Ban Hội thẩm đã ban hành báo cáo cuối cùng, trong đó bác bỏ hầu hết các khiếu kiện của Trung Quốc, tuy nhiên đã đồng ý rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp định Chống bán phá giá khi không giải thích được đầy đủ lý do phải áp dụng phương pháp W-T và đã sử dụng phương pháp quy về không (zeroing) trong tính toán biên độ phá giá. Đặc biết đối với nội dung liên quan đến việc sử dụng các thông tin sẵn có bất lợi, Trung Quốc đã không chứng minh được rằng các cáo buộc về việc sử dụng thông tin có sẵn bất lợi đã tạo thành một quy chuẩn áp dụng chung trong tương lai, do đó Ban Hội thẩm cho rằng không cần thiết phải xem xét đến các khiếu kiện của Trung Quốc về nội dung này.

Sau khi nhận được kết luận từ Ban Hội thẩm, ngày 18/11/2016, Trung Quốc nộp đơn kháng cáo đối với một số kết luận trên./.

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán