Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

VFC: Mascon đã bán 2.3 triệu cp

Ngày 24/11/2016, Công ty TNHH Mascon đã chuyển nhượng 2.3 triệu cp của CTCP Vinafco cho bà Lê Thị Mai Linh. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu hai cổ đông này nắm giữ lần lượt là 2,300,000 cp (6.8%) và 2,869,040 cp (8.49%).

Bà Linh đồng thời trở thành cổ đông lớn của VFC.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Mascon

- Mã chứng khoán: VFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,600,000 CP (tỷ lệ 13.61%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,300,000 CP (tỷ lệ 6.8%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Mai Linh

- Mã chứng khoán: VFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 569,040 CP (tỷ lệ 1.68%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,869,040 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.49%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/11/2016./.

 

Từ khóa: VFC, Mascon, Vinafco

VFC: Mascon đã bán 2.3 triệu cp

Ngày 24/11/2016, Công ty TNHH Mascon đã chuyển nhượng 2.3 triệu cp của CTCP Vinafco cho bà Lê Thị Mai Linh. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu hai cổ đông này nắm giữ lần lượt là 2,300,000 cp (6.8%) và 2,869,040 cp (8.49%).

Bà Linh đồng thời trở thành cổ đông lớn của VFC.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Mascon

- Mã chứng khoán: VFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,600,000 CP (tỷ lệ 13.61%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,300,000 CP (tỷ lệ 6.8%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Mai Linh

- Mã chứng khoán: VFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 569,040 CP (tỷ lệ 1.68%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,869,040 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.49%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/11/2016./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán