Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VietinBank lấy ý kiến cổ đông thông qua trả cổ tức tiền mặt 2015

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/12/2016.

Ngày dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông 20/12/2016, thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông từ 20/12 đến 30/12/2016 và ngày tổng hợp ý kiến cổ đông là 30/12/2016.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 26/04, ông Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc Vietinbank đã cho biết Ngân hàng sẽ không chia cổ tức năm 2015 nhằm bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.

VietinBank lấy ý kiến cổ đông thông qua trả cổ tức tiền mặt 2015

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/12/2016.

Ngày dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông 20/12/2016, thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông từ 20/12 đến 30/12/2016 và ngày tổng hợp ý kiến cổ đông là 30/12/2016.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 26/04, ông Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc Vietinbank đã cho biết Ngân hàng sẽ không chia cổ tức năm 2015 nhằm bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CTG 19.5 +0.2 +1.04% 2,971,010

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • BFC 110.97 167.98 - 7.1
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • LHC 12.02 16.84 - 7.7
 • PHC 6.51 12.52 - 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán