Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới ở Bồn Trũng Cửu Long

Vào lúc 9h40 ngày 30/11/2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m.

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47

Cụ thể, áp suất miệng của GK ở chế độ côn 25.4mm là 32atm, dầu có tỷ trọng trung bình 0.83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110,000m3/ngày.

Theo  Phó Tổng giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này. Với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam./.

Từ khóa: vỉa dầu, giếng khoan BH-47 – Lô 09-1 Bồn Trũng Cửu Long

Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới ở Bồn Trũng Cửu Long

Vào lúc 9h40 ngày 30/11/2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m.

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47

Cụ thể, áp suất miệng của GK ở chế độ côn 25.4mm là 32atm, dầu có tỷ trọng trung bình 0.83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110,000m3/ngày.

Theo  Phó Tổng giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này. Với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán