Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

LDG: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 250 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư LDG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu thuần 1,499 tỷ đồng, gấp 2.7 lần so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu lãi ròng đạt 250 tỷ đồng, tăng 62% so với con số kế hoạch là 154 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được HĐQT LDG trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 để cổ đông thông qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LDG đạt doanh thu thuần 294.8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2015 và tương đương hơn 53% kế hoạch cả năm. Lãi ròng 9 tháng ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 26% và đạt 49% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170118_20170118 - LDG - NQ HDQT VV THONG QUA KE HOACH HD 2017.pdf

Từ khóa: LDG, kế hoạch 2017, lãi ròng

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

LDG: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 250 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư LDG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu thuần 1,499 tỷ đồng, gấp 2.7 lần so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu lãi ròng đạt 250 tỷ đồng, tăng 62% so với con số kế hoạch là 154 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được HĐQT LDG trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 để cổ đông thông qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LDG đạt doanh thu thuần 294.8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2015 và tương đương hơn 53% kế hoạch cả năm. Lãi ròng 9 tháng ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 26% và đạt 49% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170118_20170118 - LDG - NQ HDQT VV THONG QUA KE HOACH HD 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LDG 13.7 +0.3 +2.24% 827,110

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán