Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Thị trường trái phiếu phái sinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý 1/2017?

Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017.

Ngày 18/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2017. Thông qua Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đánh giá, thị trường TPCP năm 2016 có khối lượng phát hành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kỳ hạn phát hành được cải thiện rõ rệt, lãi suất phát hành có xu hướng giảm, công tác tái cơ cấu danh mục nợ TPCP được triển khai có hiệu quả và cơ sở nhà đầu tư cải thiện tích cực. Cùng với đó, khung khổ chính sách của thị trường TPCP tiếp tục được hoàn thiện với 3 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định của Thủ tướng CP, 2 Quyết định của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng cũng cho biết, mục tiêu huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250,000 tỷ đồng TPCP, 34,395 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 8,000-10,000 tỷ đồng trái phiếu CQĐP.

Đặc biệt, sang năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, về các giải pháp điều hành thị trường, phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải tăng cường hơn nữa. Trên thị trường sơ cấp, sẽ thí điểm phát hành TPCP có lãi suất thả nổi từ quý 2, tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn dài 20, 30 năm; trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017; về thanh toán, thực hiện cơ chế chuyển chức năng thanh toán TPCP sang NHNN trong quý 1/2017; về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), xây dựng cơ sở dữ liệu phát hành TPDN để củng cố việc công bố thông tin trên thị trường TPDN.

Mặt khác, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm), trong đó kỳ hạn từ dưới 1 năm đến 3 năm chiếm khoảng 20%; kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%. Về sản phẩm phát hành , tiếp tục duy trì phát hành 3 sản phẩm là trái phiếu thanh toán lãi định kỳ 01 năm/1 lần; trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn (long short coupon bond) và trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ (zero coupon bond).

Với chức năng tổ chức, điều hành thị trường, năm 2017 HNX đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính gồm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Theo đó, đối với thị trường TPCP, HNX sẽ xúc tiến việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh trên cơ sở nhu cầu của tổ chức phát hành; phát triển hệ thống giao dịch trái phiếu có lãi suất thả nổi; chuẩn bị các điều kiện để bổ sung thành viên giao dịch là KBNN, ra mắt 2 sản phẩm Repos mới là vay TPCP để bán và bán/mua lại (sell/buy back). Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), HNX sẽ hoàn thiện Đề án phát triển thị trường TPDN (theo tiến độ yêu cầu của UBCKNN), hoàn thiện dự thảo Thông tư phát hành TPDN, xây dựng Cổng thông tin TPDN.

Điểm lại tình hình năm vừa qua, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết thêm, thị trường TPCP sơ cấp năm 2016 tăng trưởng gấp hơn 1.4 lần so với năm 2015 với tổng khối lượng phát hành của KBNN đạt 281,750 tỷ đồng, tất cả đều được đấu thầu qua HNX, đảm bảo công khai minh bạch và bình đẳng với các nhà đầu tư trên thị trường. Quy mô thị trường TPCP ngày càng mở rộng, tính đến 31/12/2016, dư nợ TPCP đạt khoảng 26% GDP.

Song song với đó, kỳ hạn vay bình quân năm 2016 đạt 8.71 năm, tăng 1.73 năm so với năm 2015, giúp kéo dài kỳ hạn còn lại của danh mục nợ TPCP từ mức 4.44 năm (năm 2015) lên mức lên 5.98 năm (năm 2016). Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 8.35% (năm 2015) lên 12.38% (năm 2016); tỷ trọng nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính tăng lên 20.13%, tỷ lệ sở hữu của khối các NHTM giảm xuống còn 51.7%./.

Từ khóa: Kho bạc Nhà nước, Thị trường trái phiếu phái sinh

 Bài viết cùng chủ đề (69) : Chứng khoán phái sinh 

Thị trường trái phiếu phái sinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý 1/2017?

Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017.

Ngày 18/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2017. Thông qua Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đánh giá, thị trường TPCP năm 2016 có khối lượng phát hành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kỳ hạn phát hành được cải thiện rõ rệt, lãi suất phát hành có xu hướng giảm, công tác tái cơ cấu danh mục nợ TPCP được triển khai có hiệu quả và cơ sở nhà đầu tư cải thiện tích cực. Cùng với đó, khung khổ chính sách của thị trường TPCP tiếp tục được hoàn thiện với 3 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định của Thủ tướng CP, 2 Quyết định của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng cũng cho biết, mục tiêu huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250,000 tỷ đồng TPCP, 34,395 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 8,000-10,000 tỷ đồng trái phiếu CQĐP.

Đặc biệt, sang năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, về các giải pháp điều hành thị trường, phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải tăng cường hơn nữa. Trên thị trường sơ cấp, sẽ thí điểm phát hành TPCP có lãi suất thả nổi từ quý 2, tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn dài 20, 30 năm; trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017; về thanh toán, thực hiện cơ chế chuyển chức năng thanh toán TPCP sang NHNN trong quý 1/2017; về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), xây dựng cơ sở dữ liệu phát hành TPDN để củng cố việc công bố thông tin trên thị trường TPDN.

Mặt khác, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm), trong đó kỳ hạn từ dưới 1 năm đến 3 năm chiếm khoảng 20%; kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%. Về sản phẩm phát hành , tiếp tục duy trì phát hành 3 sản phẩm là trái phiếu thanh toán lãi định kỳ 01 năm/1 lần; trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn (long short coupon bond) và trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ (zero coupon bond).

Với chức năng tổ chức, điều hành thị trường, năm 2017 HNX đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính gồm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Theo đó, đối với thị trường TPCP, HNX sẽ xúc tiến việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh trên cơ sở nhu cầu của tổ chức phát hành; phát triển hệ thống giao dịch trái phiếu có lãi suất thả nổi; chuẩn bị các điều kiện để bổ sung thành viên giao dịch là KBNN, ra mắt 2 sản phẩm Repos mới là vay TPCP để bán và bán/mua lại (sell/buy back). Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), HNX sẽ hoàn thiện Đề án phát triển thị trường TPDN (theo tiến độ yêu cầu của UBCKNN), hoàn thiện dự thảo Thông tư phát hành TPDN, xây dựng Cổng thông tin TPDN.

Điểm lại tình hình năm vừa qua, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết thêm, thị trường TPCP sơ cấp năm 2016 tăng trưởng gấp hơn 1.4 lần so với năm 2015 với tổng khối lượng phát hành của KBNN đạt 281,750 tỷ đồng, tất cả đều được đấu thầu qua HNX, đảm bảo công khai minh bạch và bình đẳng với các nhà đầu tư trên thị trường. Quy mô thị trường TPCP ngày càng mở rộng, tính đến 31/12/2016, dư nợ TPCP đạt khoảng 26% GDP.

Song song với đó, kỳ hạn vay bình quân năm 2016 đạt 8.71 năm, tăng 1.73 năm so với năm 2015, giúp kéo dài kỳ hạn còn lại của danh mục nợ TPCP từ mức 4.44 năm (năm 2015) lên mức lên 5.98 năm (năm 2016). Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 8.35% (năm 2015) lên 12.38% (năm 2016); tỷ trọng nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính tăng lên 20.13%, tỷ lệ sở hữu của khối các NHTM giảm xuống còn 51.7%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán