Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

[Bài cập nhật]

Cha con ông Trầm Bê chấm dứt quản trị và điều hành tại Sacombank

Trên cơ sở ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa có đơn gửi HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB) xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, HĐQT Sacombank đã chấp thuận và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ngày 24/02/2017, NHNN đã ban hành Quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank theo lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Sacombank đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Như vậy, HĐQT của Sacombank hiện đã giảm từ 9 thành viên xuống 7 thành viên và không còn ai thuộc gia đình ông Trầm Bê. Tính đến 31/12/2016, ông cùng gia đình sở hữu hơn 9.5% vốn tại Sacombank. Trong đó, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 25.65 triệu cp (tương đương 1.467%), còn con trai là ông Trầm Khải Hòa sở hữu gần 33.35 triệu cp (tương đương 1.769%).

Theo thông tin từ NHNN, ngày 01/10/2015, Ngân hàng Phương Nam (PNB) và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của NHNN.

Về phía Sacombank, Ngân hàng sẽ công bố báo cáo tài chính và tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 4/2017 nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, ổn định tình hình nhân sự và tổ chức, tập trung đẩy mạnh kinh doanh, phát triển hoạt động của Sacombank theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra./.

 Bài viết cùng chủ đề (110) : Nội tình Sacombank 

[Bài cập nhật]

Cha con ông Trầm Bê chấm dứt quản trị và điều hành tại Sacombank

Trên cơ sở ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa có đơn gửi HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB) xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, HĐQT Sacombank đã chấp thuận và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ngày 24/02/2017, NHNN đã ban hành Quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank theo lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Sacombank đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Như vậy, HĐQT của Sacombank hiện đã giảm từ 9 thành viên xuống 7 thành viên và không còn ai thuộc gia đình ông Trầm Bê. Tính đến 31/12/2016, ông cùng gia đình sở hữu hơn 9.5% vốn tại Sacombank. Trong đó, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 25.65 triệu cp (tương đương 1.467%), còn con trai là ông Trầm Khải Hòa sở hữu gần 33.35 triệu cp (tương đương 1.769%).

Theo thông tin từ NHNN, ngày 01/10/2015, Ngân hàng Phương Nam (PNB) và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của NHNN.

Về phía Sacombank, Ngân hàng sẽ công bố báo cáo tài chính và tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 4/2017 nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, ổn định tình hình nhân sự và tổ chức, tập trung đẩy mạnh kinh doanh, phát triển hoạt động của Sacombank theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • STB 14.2 0.0 0.00% 3,266,330
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán