Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DPM: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 823 tỷ đồng

Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP công bố kế hoạch năm 2017 với lãi ròng đạt 823 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2016.

Theo kế hoạch hợp nhất, DPM đặt chỉ tiêu 7,743 tỷ đồng doanh thu và 823 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% và 27% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu của kế hoạch Công ty mẹ cũng giảm, lãi ròng chỉ đạt 810 tỷ đồng và giảm 26.5%.

Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư với nhu cầu gần 2,791 tỷ đồng cho mục đích đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Dự kiến 46% vốn đầu tư sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu, phần còn lại lấy từ vốn vay và khác./.

Tài liệu đính kèm:

20170216_20170216 - DPM - CBTT Chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh nam 2017.pdf

Từ khóa: DPM, kế hoạch, lãi ròng , doanh thu, đầu tư, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DPM: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 823 tỷ đồng

Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP công bố kế hoạch năm 2017 với lãi ròng đạt 823 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2016.

Theo kế hoạch hợp nhất, DPM đặt chỉ tiêu 7,743 tỷ đồng doanh thu và 823 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% và 27% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu của kế hoạch Công ty mẹ cũng giảm, lãi ròng chỉ đạt 810 tỷ đồng và giảm 26.5%.

Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư với nhu cầu gần 2,791 tỷ đồng cho mục đích đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Dự kiến 46% vốn đầu tư sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu, phần còn lại lấy từ vốn vay và khác./.

Tài liệu đính kèm:

20170216_20170216 - DPM - CBTT Chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh nam 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DPM 23.2 +0.1 +0.22% 536,380

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán