Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

GTA: Đặt kế hoạch 2017 đi ngang

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu tiêu thụ 497.8 tỷ đồng, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 14.8 tỷ đồng, lãi từ hoạt động tài chính 3 tỷ đồng. Theo đó, lãi trước thuế kế hoạch là 18 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu này xấp xỉ thực hiện của năm 2016 với doanh thu đạt được là 490 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 18 tỷ và 14.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170213_20170213 - GTA - NQ HDQT thong qua ke hoach KD 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (215) : Kế hoạch 2017 

GTA: Đặt kế hoạch 2017 đi ngang

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu tiêu thụ 497.8 tỷ đồng, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 14.8 tỷ đồng, lãi từ hoạt động tài chính 3 tỷ đồng. Theo đó, lãi trước thuế kế hoạch là 18 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu này xấp xỉ thực hiện của năm 2016 với doanh thu đạt được là 490 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 18 tỷ và 14.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170213_20170213 - GTA - NQ HDQT thong qua ke hoach KD 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GTA 16.3 -0.5 -2.69% 1,150

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán