Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

HAH: Kế hoạch 2017 lãi 150 tỷ đồng, phát hành 11.3 triệu cp trả cổ tức

HĐQT CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An đã phê duyệt kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch hơn 651 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm trước. Trong đó, mảng khai thác cảng và vận tải lần lượt chiếm tỷ trọng 47% và 50% cơ cấu doanh thu. Chỉ tiêu lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 12%.

Về kế hoạch đầu tư, HAH dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2017 khoảng 200 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng để đầu tư một đến hai tàu container loại 1000 - 1500 TEU có giá khoảng 5.5 - 7 triệu USD/tàu. Thêm nữa, HAH sẽ đầu tư thêm vỏ container mới để phục vụ vận chuyển hàng thực phẩm và tiếp tục làm thủ tục đầu tư, chuẩn bị cho các dự án Cát Hải, Depots, kho, bãi, xe kéo để phục vụ hoạt động Logistics.

Một trong số những nội dung HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thường niên 2017 là HAH dự kiến phát hành hơn 11.3 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% nhằm tăng vốn điều lệ. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận để lại./.

Tài liệu đính kèm:
20170221_20170221 - HAH - NQ HDQT ngay 20.pdf

Từ khóa: HAH, kế hoạch, 2017, lãi ròng. đầu tư

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HAH: Kế hoạch 2017 lãi 150 tỷ đồng, phát hành 11.3 triệu cp trả cổ tức

HĐQT CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An đã phê duyệt kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch hơn 651 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm trước. Trong đó, mảng khai thác cảng và vận tải lần lượt chiếm tỷ trọng 47% và 50% cơ cấu doanh thu. Chỉ tiêu lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 12%.

Về kế hoạch đầu tư, HAH dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2017 khoảng 200 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng để đầu tư một đến hai tàu container loại 1000 - 1500 TEU có giá khoảng 5.5 - 7 triệu USD/tàu. Thêm nữa, HAH sẽ đầu tư thêm vỏ container mới để phục vụ vận chuyển hàng thực phẩm và tiếp tục làm thủ tục đầu tư, chuẩn bị cho các dự án Cát Hải, Depots, kho, bãi, xe kéo để phục vụ hoạt động Logistics.

Một trong số những nội dung HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thường niên 2017 là HAH dự kiến phát hành hơn 11.3 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% nhằm tăng vốn điều lệ. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận để lại./.

Tài liệu đính kèm:
20170221_20170221 - HAH - NQ HDQT ngay 20.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HAH 22.9 -0.1 -0.22% 1,620

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán