Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (170) : Đại hội cổ đông 2017 

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 6.8 +0.0 +0.15% 287,120

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 6.47 6.47 - 8.9
 • PVE 5.98 5.98 - 5.7
 • HCT 0.39 0.39 - 23.1
 • LUT 0.15 0.15 - 16.1
 • PLC 48.29 48.29 - 10.7
 • BCC 11.51 11.51 - 6.1
 • ATS 0.34 0.34 - 25.8
 • BTT 7.89 7.89 - 12.6
 • ACL 2.17 2.17 - 6.8
 • CAN 1.53 1.53 - 55.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán