Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 6.7 0.0 -0.30% 136,130

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán