Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (34) : Đại hội cổ đông 2017 

HVG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 4

HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa thông qua việc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 07/04 tới đây.

Nội dung họp nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170209_20170209 - HVG - NQ HDQT ve to chuc Dai hoi thuong nien 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 6.9 +0.1 +0.88% 626,680

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MSN 2,791.44 143% 3,718 12.9
 • HOM 52.17 93% 757 7.9
 • PVL 6.6 - 133 18.8
 • SAV 2.8 35% 276 37.9
 • ITQ 1.15 7% 48 72.9
 • TTF (1,271.14) - (9,073) (0.9)
 • VIP 72.8 102% 1,100 6.6
 • THG 86.35 137% 8,467 5.4
 • NTL 74.76 111% 1,226 8.3
 • TXM 10.16 559% 1,457 5.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán