Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

LDG: Kế hoạch 2017 lãi 250 tỷ, phát hành tăng vốn lên 1,600 tỷ

Ngày 13/02, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 1,499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. 

Năm 2016 LDG thực hiện được 496 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế gần 159 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra.

Đại hội cũng thông qua việc giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

LDG sẽ phát hành hơn 71.5 triệu cp để trả cổ tức, ESOP và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ gần 885 tỷ lên 1,600 tỷ đồng.

Cụ thể, LDG dành 17.69 triệu cp trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 20%, ESOP 300,000 cp, còn lại 53.5 triệu cp phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội cũng quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đắc Tuấn và Lê Kỳ Phùng vì lí do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Phạm Anh Tài và Nguyễn Cao Cường vào thay thế. Bên cạnh đó cũng miễn nhiệm chức dnah thành viên BKS đối với ông Trần Văn Minh và Đặng Quang Hải vì lý do cá nhân, bầu bổ sung ông Từ Minh Lý và bà Phạm Duy Thảo./.

Tài liệu đính kèm:
20170214_20170214 - LDG - BIEN BAN HOP DHDCDTN 2017.pdf
20170214_20170214 - LDG - NQ HOP DHDCDTN 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

LDG: Kế hoạch 2017 lãi 250 tỷ, phát hành tăng vốn lên 1,600 tỷ

Ngày 13/02, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 1,499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. 

Năm 2016 LDG thực hiện được 496 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế gần 159 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra.

Đại hội cũng thông qua việc giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

LDG sẽ phát hành hơn 71.5 triệu cp để trả cổ tức, ESOP và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ gần 885 tỷ lên 1,600 tỷ đồng.

Cụ thể, LDG dành 17.69 triệu cp trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 20%, ESOP 300,000 cp, còn lại 53.5 triệu cp phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội cũng quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đắc Tuấn và Lê Kỳ Phùng vì lí do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Phạm Anh Tài và Nguyễn Cao Cường vào thay thế. Bên cạnh đó cũng miễn nhiệm chức dnah thành viên BKS đối với ông Trần Văn Minh và Đặng Quang Hải vì lý do cá nhân, bầu bổ sung ông Từ Minh Lý và bà Phạm Duy Thảo./.

Tài liệu đính kèm:
20170214_20170214 - LDG - BIEN BAN HOP DHDCDTN 2017.pdf
20170214_20170214 - LDG - NQ HOP DHDCDTN 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LDG 12.5 0.0 0.00% 791,900

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán