Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

Ngôi sao Geru: Kế hoạch lãi 2.5 tỷ, cổ tức 6%

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (GER) đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 76 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 3 tỷ và 2.5 tỷ đồng, cổ tức 6%.

Các chỉ tiêu khác như sản xuất ở mức 1.4 triệu quả bóng, trong đó chủ yếu vẫn là bóng cao su với 1.22 triệu quả, bóng dán và bóng khâu là 88,700 quả và 93,900 quả. Tiêu thụ tương ứng với sản xuất, thị trường chính vẫn là xuất khẩu 925,000 quả, còn lại là nội địa 451,400 quả.

Được biết, năm 2015 GER cũng chỉ thực hiện được 74 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 2 tỷ đồng lãi ròng./.

Tài liệu đính kèm:
GER_2017.2.20_00ec518_kehoach2017.pdf
GER_2017.2.20_f7edab2_nghi_quyet_quy_42016_signed.pdf

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Ngôi sao Geru: Kế hoạch lãi 2.5 tỷ, cổ tức 6%

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (GER) đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 76 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 3 tỷ và 2.5 tỷ đồng, cổ tức 6%.

Các chỉ tiêu khác như sản xuất ở mức 1.4 triệu quả bóng, trong đó chủ yếu vẫn là bóng cao su với 1.22 triệu quả, bóng dán và bóng khâu là 88,700 quả và 93,900 quả. Tiêu thụ tương ứng với sản xuất, thị trường chính vẫn là xuất khẩu 925,000 quả, còn lại là nội địa 451,400 quả.

Được biết, năm 2015 GER cũng chỉ thực hiện được 74 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 2 tỷ đồng lãi ròng./.

Tài liệu đính kèm:
GER_2017.2.20_00ec518_kehoach2017.pdf
GER_2017.2.20_f7edab2_nghi_quyet_quy_42016_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán