Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Vietnam Airlines: Hé lộ hành trình tìm NĐT chiến lược và hướng tiếp theo

Sáng ngày 20/02, Tổng CTCP Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (UPCoM: HVN) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đồng thời trình cổ đông phương án bán và cho thuê lại tàu bay.

ĐHĐCĐ bất thường của HVN sáng ngày 20/02

Mới thực hiện 38% kế hoạch chào bán cổ phiếu

Theo tài liệu đại hội, Vietnam Airlines cho biết đã gửi bản công bố thông tin ngắn và thỏa thuận bảo mật thông tin tới 19 nhà đầu tư gồm 14 hãng hàng không và 5 tổ chức tài chính. Kết thúc thời gian thăm dò, có 2 hãng hàng không là Japan Airline (JAL) và ANA Holding Inc quan tâm.

Kết quả Vietnam Airlines đã chọn ANA Holding Inc là nhà đầu tư chiến lược và thực hiện chào bán cổ phần. Cụ thể, Vietnam Airlines đã chào bán riêng lẻ cho ANA gần 107.7 triệu cp tương đương tỷ lệ 8.8% vốn điều lệ sau khi phát hành, với giá chào bán 21,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị hơn 2,261 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành. Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh của Công ty để phát triển đội bay và sử dụng thặng dư vốn từ phát hành cổ phần cho ANA để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HVN chỉ mới hoàn thành 38% kế hoạch so với mức bán 282 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông HVN thông qua.

Liên quan đến đợt phát hành, cổ đông đã có câu hỏi liệu việc chỉ hoàn thành 38% kế hoạch chào bán có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh doanh và tài chính của Công ty không và HVN có phương án huy động vốn khác không?

Ban lãnh đạo cho biết, kế hoạch của Nhà nước tiếp tục thoái vốn cho đến khi giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 75%. Việc thoái vốn ở đây không phải là không huy động được vốn mà là vấn đề Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HVN.

Kế hoạch sắp tới, nếu triển khai phương án bán và thuê lại máy bay, cơ cấu nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ tiếp tục giảm mạnh và kỳ vọng đạt được tiêu chí mà Nhà nước đề ra, việc này hoàn toàn độc lập với việc chào bán cổ phần. Và việc bán cổ phần tiếp theo có phải nhà đầu tư chiến lược hay không thì sẽ được cân nhắc sau.

Cơ cấu lại tài chính nhờ bán và thuê lại tàu bay

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã thông qua chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại 4 máy bay theo hợp đồng mua có lịch giao năm 2017. Tổng công ty cho biết đã xây dựng phương án vốn cho các máy bay theo hướng cơ cấu lại đội bay giảm số lượng máy bay sở hữu, giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng thanh khoản trong đó có kể hoạch bán và thuê lại 4 máy bay gồm: 01 máy bay B787-9  dự kiến giao tháng 5/2017 và 3 máy bay A350 dự kiến giao tháng 6,9,12/2017.

Liên quan đến vấn đề bán và thuê lại máy bay, một cổ đông đã có câu hỏi về đối tác mà HVN đã tiến hành bán và thuê lại máy bay trong quý 4/2016, cùng với lãi lỗ thực hiện trong thương vụ trên.

Trả lời cổ đông, ông Trần Thanh Hiền, Trường ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng HVN cho biết, các thông tin bán và cho thuê lại 3 tàu bay A350 sẽ được thông tin chi tiết trong BCTC năm 2016 dự kiến sẽ phát hành vào đầu tháng 4 tới. Trong đợt bán và thuê lại máy bay trong năm 2016, HVN đã chọn được đối tác trúng thầu là Công ty cho thuê tàu bay của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất – công ty DAE. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu của Chính phủ Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã tham gia vào chào cạnh tranh và đạt được các điều kiện với giá cạnh tranh nhất.

Giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng 1 triệu USD cho 1 chiếc máy bay. Trên thực tế, toàn bộ phần chênh lệch đó đã được ghi nhận vào thu nhập năm 2016 của Tổng công ty.

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo HVN trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thay thế một thành viên nghỉ hưu và một thành viên mới là đại diện của nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể, ông Tạ Mạnh Hùng được đề cử thay thế cho ông Nguyễn Huy Tráng – Đại diện vốn nhà nước tại HVN đã nghĩ hưu hồi tháng 10/2016 trong khi ông Koji Shibata, Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc chiến lược Châu Á Thái Bình Dương, đại diện phần vốn của ANA được bầu bổ sung vào HĐQT sau khi ANA đầu tư vào HVN.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ của Công ty. Trong đó, HVN sẽ bổ sung 5 hoạt động kinh doanh bao gồm: tổ chức sự kiện; cho thuê máy móc và đồ dung hữu hình khác; hoạt động của các cơ sở thể thao; giáo dục thể thao và giải trí; kinh doanh đại lý bảo hiểm; kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác; kinh doanh và điều hành tua du lịch./.

Từ khóa: HVN, ĐHĐCĐ bất thường

 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

Vietnam Airlines: Hé lộ hành trình tìm NĐT chiến lược và hướng tiếp theo

Sáng ngày 20/02, Tổng CTCP Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (UPCoM: HVN) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đồng thời trình cổ đông phương án bán và cho thuê lại tàu bay.

ĐHĐCĐ bất thường của HVN sáng ngày 20/02

Mới thực hiện 38% kế hoạch chào bán cổ phiếu

Theo tài liệu đại hội, Vietnam Airlines cho biết đã gửi bản công bố thông tin ngắn và thỏa thuận bảo mật thông tin tới 19 nhà đầu tư gồm 14 hãng hàng không và 5 tổ chức tài chính. Kết thúc thời gian thăm dò, có 2 hãng hàng không là Japan Airline (JAL) và ANA Holding Inc quan tâm.

Kết quả Vietnam Airlines đã chọn ANA Holding Inc là nhà đầu tư chiến lược và thực hiện chào bán cổ phần. Cụ thể, Vietnam Airlines đã chào bán riêng lẻ cho ANA gần 107.7 triệu cp tương đương tỷ lệ 8.8% vốn điều lệ sau khi phát hành, với giá chào bán 21,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị hơn 2,261 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành. Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh của Công ty để phát triển đội bay và sử dụng thặng dư vốn từ phát hành cổ phần cho ANA để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HVN chỉ mới hoàn thành 38% kế hoạch so với mức bán 282 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông HVN thông qua.

Liên quan đến đợt phát hành, cổ đông đã có câu hỏi liệu việc chỉ hoàn thành 38% kế hoạch chào bán có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh doanh và tài chính của Công ty không và HVN có phương án huy động vốn khác không?

Ban lãnh đạo cho biết, kế hoạch của Nhà nước tiếp tục thoái vốn cho đến khi giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 75%. Việc thoái vốn ở đây không phải là không huy động được vốn mà là vấn đề Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HVN.

Kế hoạch sắp tới, nếu triển khai phương án bán và thuê lại máy bay, cơ cấu nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ tiếp tục giảm mạnh và kỳ vọng đạt được tiêu chí mà Nhà nước đề ra, việc này hoàn toàn độc lập với việc chào bán cổ phần. Và việc bán cổ phần tiếp theo có phải nhà đầu tư chiến lược hay không thì sẽ được cân nhắc sau.

Cơ cấu lại tài chính nhờ bán và thuê lại tàu bay

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã thông qua chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại 4 máy bay theo hợp đồng mua có lịch giao năm 2017. Tổng công ty cho biết đã xây dựng phương án vốn cho các máy bay theo hướng cơ cấu lại đội bay giảm số lượng máy bay sở hữu, giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng thanh khoản trong đó có kể hoạch bán và thuê lại 4 máy bay gồm: 01 máy bay B787-9  dự kiến giao tháng 5/2017 và 3 máy bay A350 dự kiến giao tháng 6,9,12/2017.

Liên quan đến vấn đề bán và thuê lại máy bay, một cổ đông đã có câu hỏi về đối tác mà HVN đã tiến hành bán và thuê lại máy bay trong quý 4/2016, cùng với lãi lỗ thực hiện trong thương vụ trên.

Trả lời cổ đông, ông Trần Thanh Hiền, Trường ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng HVN cho biết, các thông tin bán và cho thuê lại 3 tàu bay A350 sẽ được thông tin chi tiết trong BCTC năm 2016 dự kiến sẽ phát hành vào đầu tháng 4 tới. Trong đợt bán và thuê lại máy bay trong năm 2016, HVN đã chọn được đối tác trúng thầu là Công ty cho thuê tàu bay của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất – công ty DAE. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu của Chính phủ Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã tham gia vào chào cạnh tranh và đạt được các điều kiện với giá cạnh tranh nhất.

Giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng 1 triệu USD cho 1 chiếc máy bay. Trên thực tế, toàn bộ phần chênh lệch đó đã được ghi nhận vào thu nhập năm 2016 của Tổng công ty.

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo HVN trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thay thế một thành viên nghỉ hưu và một thành viên mới là đại diện của nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể, ông Tạ Mạnh Hùng được đề cử thay thế cho ông Nguyễn Huy Tráng – Đại diện vốn nhà nước tại HVN đã nghĩ hưu hồi tháng 10/2016 trong khi ông Koji Shibata, Phó Tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc chiến lược Châu Á Thái Bình Dương, đại diện phần vốn của ANA được bầu bổ sung vào HĐQT sau khi ANA đầu tư vào HVN.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ của Công ty. Trong đó, HVN sẽ bổ sung 5 hoạt động kinh doanh bao gồm: tổ chức sự kiện; cho thuê máy móc và đồ dung hữu hình khác; hoạt động của các cơ sở thể thao; giáo dục thể thao và giải trí; kinh doanh đại lý bảo hiểm; kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác; kinh doanh và điều hành tua du lịch./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DAE 16.9 0.0 0.00% 800

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán