Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

ABI: 13/03 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền và dự ĐHĐCĐ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017

- Lý do và mục đích:

      * Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

       - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

       - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2017

       - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6. tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

       - Nội dung họp:

          + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016. phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2017;
          + Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016;
          + Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2015. phương án phân phối lợi nhuận 2016. chia cổ tức, trích lập các quỹ;
          + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách 2016. kế hoạch ngân sách 2017 của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị;
          + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
          + Các vấn đề khác

      * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016

       - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)

       - Thời gian thực hiện: 12/04/2017

       - Địa điểm thực hiện:
           + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ: Tầng 6. tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 12/04/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
           + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán./.

Từ khóa: ABI, cổ tức, 2016

ABI: 13/03 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền và dự ĐHĐCĐ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017

- Lý do và mục đích:

      * Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

       - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

       - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2017

       - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6. tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

       - Nội dung họp:

          + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016. phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2017;
          + Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016;
          + Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2015. phương án phân phối lợi nhuận 2016. chia cổ tức, trích lập các quỹ;
          + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách 2016. kế hoạch ngân sách 2017 của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị;
          + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
          + Các vấn đề khác

      * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016

       - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)

       - Thời gian thực hiện: 12/04/2017

       - Địa điểm thực hiện:
           + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ: Tầng 6. tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 12/04/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
           + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán