Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Đã có 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN - Eximbank (HOSE: EIB) vừa công bố biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Việc kiểm tra hồ sơ của cổ đông về về việc ứng cử, đề cử được thực hiện từ ngày 21/02 đến 06/03/2017. 

Theo kết quả kiểm tra, vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 14/02/2017 là 12,355 tỷ đồng tương ứng 1,235 triệu cp, trong đó có 6.09 triệu cp quỹ.

Eximbank cho biết, thông báo và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) được gửi cho 15,117 cổ đông, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhưng có khoảng 12.1% cổ phần bị hoàn trả về ngân hàng do cổ đông chuyển chỗ ở hoặc thường xuyên đi vắng hoặc địa chỉ đăng ký không đầy đủ. Ngoài ra, có 52 bộ tài liệu đã gửi cho cổ đông nước ngoài nhưng bưu kiện chưa có kết quả báo phát gửi Eximbank, tương ứng 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả, Eximbank đã nhận về 3 hồ sơ của 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Eximbank sẽ xin trình ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định.

Được biết, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 8 thành viên./.

Đã có 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN - Eximbank (HOSE: EIB) vừa công bố biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Việc kiểm tra hồ sơ của cổ đông về về việc ứng cử, đề cử được thực hiện từ ngày 21/02 đến 06/03/2017. 

Theo kết quả kiểm tra, vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 14/02/2017 là 12,355 tỷ đồng tương ứng 1,235 triệu cp, trong đó có 6.09 triệu cp quỹ.

Eximbank cho biết, thông báo và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) được gửi cho 15,117 cổ đông, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhưng có khoảng 12.1% cổ phần bị hoàn trả về ngân hàng do cổ đông chuyển chỗ ở hoặc thường xuyên đi vắng hoặc địa chỉ đăng ký không đầy đủ. Ngoài ra, có 52 bộ tài liệu đã gửi cho cổ đông nước ngoài nhưng bưu kiện chưa có kết quả báo phát gửi Eximbank, tương ứng 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả, Eximbank đã nhận về 3 hồ sơ của 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Eximbank sẽ xin trình ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định.

Được biết, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 8 thành viên./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • EIB 12.2 +0.4 +2.97% 220,470
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán