Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ Chứng khoán FPT: Đặt kế hoạch 2017 giảm nhẹ

Năm 2017, CTCP Chứng Khoán FPT  đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm 2016. 

ĐHĐCĐ của FTS diễn ra ngày 30/03

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra chiều ngày 30/03, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của FTS, trong đó doanh thu dự kiến đạt 273 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đặt chỉ tiêu ở mức 177 tỷ đồng, giảm gần 2% so với thực hiện năm trước. Bên cạnh đó, FTS cũng đặt mục tiêu tổng số tài khoản khách hàng tăng 6%, từ 108,842 tài khoản lên 115,000 tài khoản.

Đoàn Chủ tịch cho biết, năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến đến đầu quý 3/2017 mới đi vào hoạt động nên sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới có những diễn biến khó lường, chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì thế, kế hoạch trong năm 2017 của Công ty đặt ra khá thận trọng.

Điểm lại kết quả năm 2016, FTS đạt tổng doanh thu 285 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 181 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.Theo đó, FTS sẽ chi cổ tức tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/06/2017.

Trong năm 2016, FTS cũng đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2015 với tổng tỷ lệ 17% gồm 5% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu. 

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2016, FTS có 1,493 tỷ đồng tài sản, tăng nhẹ so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn hơn 196 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn với 1,297 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khoản cho vay hơn 1,099 tỷ đồng. Mặt khác, FTS đang có 30 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và không có nợ vay dài hạn./.

Từ khóa: FTS, niêm yết, ĐHĐCĐ, kế hoạch 2017

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Chứng khoán FPT: Đặt kế hoạch 2017 giảm nhẹ

Năm 2017, CTCP Chứng Khoán FPT  đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm 2016. 

ĐHĐCĐ của FTS diễn ra ngày 30/03

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra chiều ngày 30/03, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của FTS, trong đó doanh thu dự kiến đạt 273 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đặt chỉ tiêu ở mức 177 tỷ đồng, giảm gần 2% so với thực hiện năm trước. Bên cạnh đó, FTS cũng đặt mục tiêu tổng số tài khoản khách hàng tăng 6%, từ 108,842 tài khoản lên 115,000 tài khoản.

Đoàn Chủ tịch cho biết, năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến đến đầu quý 3/2017 mới đi vào hoạt động nên sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới có những diễn biến khó lường, chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì thế, kế hoạch trong năm 2017 của Công ty đặt ra khá thận trọng.

Điểm lại kết quả năm 2016, FTS đạt tổng doanh thu 285 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 181 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.Theo đó, FTS sẽ chi cổ tức tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/06/2017.

Trong năm 2016, FTS cũng đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2015 với tổng tỷ lệ 17% gồm 5% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu. 

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2016, FTS có 1,493 tỷ đồng tài sản, tăng nhẹ so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn hơn 196 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn với 1,297 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khoản cho vay hơn 1,099 tỷ đồng. Mặt khác, FTS đang có 30 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và không có nợ vay dài hạn./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • FPT 47.5 -0.2 -0.32% 759,780
 • FTS 12.5 0.0 0.00% 200,670

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán