Tiểu Long

I'm not lazy, I'm just very relaxed

ĐHĐCĐ CTCK Rồng Việt: Kế hoạch tăng vốn liệu có thành công?

Quyết định hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được thông qua trong năm trước, các cổ đông của CTCK Rồng Việt (HNX: VDS) lại thông qua một kế hoạch tăng vốn khác trong ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra chiều 23/03. Liệu rằng kế hoạch tăng vốn lần này có khả thi?

ĐHĐCĐ thường niên của CTCK Rồng Việt diễn ra vào chiều ngày 23/3/2017

Kế hoạch tăng vốn trong dài hạn

Sau khi hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua, VDS dự kiến sẽ tăng vốn lên 910 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 21 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trong năm 2017. Như vậy với tỷ lệ 10:3, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 10 quyền mua và được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm.

Tuy nhiên,kế hoạch tăng vốn này có vẻ còn nhiều khó khăn khi mà thị giá của cổ phiếu VDS hiện chỉ ở mức7,900 đồng/cp – mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3/2017, dù cho giá trị sổ sách của cổ phiếu vào cuối năm 2016 lên tới 10,898 đồng/cp. Thế nhưng, HĐQT của công ty đã đề xuất giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cp, cao hơn 2,100 đồng/cp so với thị giá. Câu hỏi được đặt ra là với mức giá này, cổ phiếu VDS liệu có hấp dẫn đối với nhà đầu tư hay không?

Chia sẻ với người viết, ông Nguyễn Hiếu, Tổng Giám đốc VDS cho biết, với sự chênh lệch giữa thị giá và mức giá chào bán cho cổ đông thì nếu trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được đăng ký mua hết, thì sẽ được tiếp tục phân phối tiếp cho các đối tượng khác, mà cụ thể là các cổ đông lớn hiện hữu trong công ty như ông Trần Lệ Nguyên và một số cổ đông khác.

Không chỉ thông qua kế hoạch tăng vốn từ 700 tỷ lên 910 tỷ đồng trong năm 2017, VDS còn đưa ra định hướng tăng vốn khá tham vọng trong các giai đoạn tiếp theo. Điển hình trong giai đoạn 2018 – 2020, VDS dự kiến sẽ tăng vốn lên 1,200 – 1,500 tỷ đồng và trong giai đoạn 2020- 2021 sẽ tăng vốn lên 2,000 – 2,500 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn tới ước đạt mức tối thiểu từ 12- 15% vốn điều lệ, cổ tức tối thiểu 8-12%/năm.

Bên cạnh đó, VDS cũng đưa ra những mục tiêu tham vọng khác là lọt vào top 10 công ty có thị phần môi giới cao nhất giai đoạn 2017 – 2019, và phấn đấu lọt top 5 thị phần môi giới giai đoạn 2020 – 2021. Công ty cũng sẽ xem xét tăng thêm 3-5 chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực TPHCM, Hà Nội, Đông Nam Bộ.

Chuyển sàn, sẽ chi cổ tức 2017 tối đa 10%

Trong năm 2017, VDS đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 tối đa 10% trên vốn điều lệ. Tại đại hội, HĐQT của công ty cho biết riêng trong quý 1, doanh thu của VDS ước đạt khoảng 60 tỷ đồng, các mảng hoạt động kinh doanh của công ty đều có tăng trưởng so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế trong quý ước khoảng 28 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động IPO mảng kem của KIDO trong thời gian tới cũng sẽ do VDS thực hiện.

Nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, VDS đã thoát lỗ lũy kế với con số lợi nhuận sau thuế trong năm qua đạt hơn 49 tỷ đồng. Công ty dự định sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Cũng được biết, trong năm qua, VDS đã phát triển thêm 3,454 tài khoản mới, bao gồm 3,395 tài khoản cá nhân và 59 khách hàng tổ chức. Tổng số khách hàng của VDS đến cuối năm 2016 là 65,344 tài khoản, tăng 5.5% so với cuối năm 2015. Chính nhờ đó, thị phần của công ty vào cuối năm 2016 đạt 1.81%, tăng 14.74% so với năm 2015, trong đó thị phần tại HOSE là 1.82% và HNX là 1.2%, UPCoM là 4.13%.

Mặt khác, công ty dự định sẽ hủy niêm yết cổ phiếu VDS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển sang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Mục đích của VDS khi chuyển sàn là nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn.

Song song đó, các cổ đông của công ty đã miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 và bầu ra các thành viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

 1. Ông Trần Lệ Nguyên
 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn
 3. Ông Kelly Yin Hon Wong
 4. Ông Nguyễn Hiếu
 5. Bà Phạm Mỹ Linh (mới)
 6. Ông Võ Long Nguyên (mới)
 7. Ông Đào Hồng Châu (mới)

Các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

 1. Bà Nguyễn Thị Oanh
 2. Ông Nguyễn Văn Minh
 3. Ông Nguyễn Thúc Vinh 

Từ khóa: VDS, chứng khoán Rồng Việt, ĐHĐCĐ thường niên, tăng vốn, phát hành cổ phiếu

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ CTCK Rồng Việt: Kế hoạch tăng vốn liệu có thành công?

Quyết định hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được thông qua trong năm trước, các cổ đông của CTCK Rồng Việt (HNX: VDS) lại thông qua một kế hoạch tăng vốn khác trong ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra chiều 23/03. Liệu rằng kế hoạch tăng vốn lần này có khả thi?

ĐHĐCĐ thường niên của CTCK Rồng Việt diễn ra vào chiều ngày 23/3/2017

Kế hoạch tăng vốn trong dài hạn

Sau khi hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua, VDS dự kiến sẽ tăng vốn lên 910 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 21 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trong năm 2017. Như vậy với tỷ lệ 10:3, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 10 quyền mua và được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm.

Tuy nhiên,kế hoạch tăng vốn này có vẻ còn nhiều khó khăn khi mà thị giá của cổ phiếu VDS hiện chỉ ở mức7,900 đồng/cp – mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3/2017, dù cho giá trị sổ sách của cổ phiếu vào cuối năm 2016 lên tới 10,898 đồng/cp. Thế nhưng, HĐQT của công ty đã đề xuất giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cp, cao hơn 2,100 đồng/cp so với thị giá. Câu hỏi được đặt ra là với mức giá này, cổ phiếu VDS liệu có hấp dẫn đối với nhà đầu tư hay không?

Chia sẻ với người viết, ông Nguyễn Hiếu, Tổng Giám đốc VDS cho biết, với sự chênh lệch giữa thị giá và mức giá chào bán cho cổ đông thì nếu trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được đăng ký mua hết, thì sẽ được tiếp tục phân phối tiếp cho các đối tượng khác, mà cụ thể là các cổ đông lớn hiện hữu trong công ty như ông Trần Lệ Nguyên và một số cổ đông khác.

Không chỉ thông qua kế hoạch tăng vốn từ 700 tỷ lên 910 tỷ đồng trong năm 2017, VDS còn đưa ra định hướng tăng vốn khá tham vọng trong các giai đoạn tiếp theo. Điển hình trong giai đoạn 2018 – 2020, VDS dự kiến sẽ tăng vốn lên 1,200 – 1,500 tỷ đồng và trong giai đoạn 2020- 2021 sẽ tăng vốn lên 2,000 – 2,500 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn tới ước đạt mức tối thiểu từ 12- 15% vốn điều lệ, cổ tức tối thiểu 8-12%/năm.

Bên cạnh đó, VDS cũng đưa ra những mục tiêu tham vọng khác là lọt vào top 10 công ty có thị phần môi giới cao nhất giai đoạn 2017 – 2019, và phấn đấu lọt top 5 thị phần môi giới giai đoạn 2020 – 2021. Công ty cũng sẽ xem xét tăng thêm 3-5 chi nhánh/phòng giao dịch tại khu vực TPHCM, Hà Nội, Đông Nam Bộ.

Chuyển sàn, sẽ chi cổ tức 2017 tối đa 10%

Trong năm 2017, VDS đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 tối đa 10% trên vốn điều lệ. Tại đại hội, HĐQT của công ty cho biết riêng trong quý 1, doanh thu của VDS ước đạt khoảng 60 tỷ đồng, các mảng hoạt động kinh doanh của công ty đều có tăng trưởng so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế trong quý ước khoảng 28 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động IPO mảng kem của KIDO trong thời gian tới cũng sẽ do VDS thực hiện.

Nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, VDS đã thoát lỗ lũy kế với con số lợi nhuận sau thuế trong năm qua đạt hơn 49 tỷ đồng. Công ty dự định sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Cũng được biết, trong năm qua, VDS đã phát triển thêm 3,454 tài khoản mới, bao gồm 3,395 tài khoản cá nhân và 59 khách hàng tổ chức. Tổng số khách hàng của VDS đến cuối năm 2016 là 65,344 tài khoản, tăng 5.5% so với cuối năm 2015. Chính nhờ đó, thị phần của công ty vào cuối năm 2016 đạt 1.81%, tăng 14.74% so với năm 2015, trong đó thị phần tại HOSE là 1.82% và HNX là 1.2%, UPCoM là 4.13%.

Mặt khác, công ty dự định sẽ hủy niêm yết cổ phiếu VDS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển sang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Mục đích của VDS khi chuyển sàn là nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn.

Song song đó, các cổ đông của công ty đã miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 và bầu ra các thành viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

 1. Ông Trần Lệ Nguyên
 2. Ông Nguyễn Miên Tuấn
 3. Ông Kelly Yin Hon Wong
 4. Ông Nguyễn Hiếu
 5. Bà Phạm Mỹ Linh (mới)
 6. Ông Võ Long Nguyên (mới)
 7. Ông Đào Hồng Châu (mới)

Các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

 1. Bà Nguyễn Thị Oanh
 2. Ông Nguyễn Văn Minh
 3. Ông Nguyễn Thúc Vinh 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VDS 12.0 +0.5 +4.35% 100

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán