Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ GTN: Đồng ý cho Invest Tây Đại Dương nâng sở hữu trên 25%

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP GTNFoods (HOSE: GTN), cổ đông đã thông qua kế hoạch 2017, phương án mua cổ phiếu quỹ, và việc Invest Tây Đại Dương (Invest TDD) sẽ nâng sở hữu lên trên 25%. Bên cạnh đó, đại hội đã trao đổi về những thương vụ đầu tư của GTN trong năm 2016.

Chấp thuận cho Invest TDD mua 10 triệu cp GTN

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua tờ trình về đề nghị của CTCP Invest Tây Đại Dương - cổ đông sở hữu 24.36% vốn của GTN, được phép mua thêm 10 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu tại GTN lên trên 25%, theo phương thức mua khớp lệnh qua sàn mà không phải thực hiện chào mua công khai, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc dự kiến mua lại 5 triệu cp quỹ, theo phương thức khớp lệch hoặc mua thỏa thuận qua sàn hoặc không qua sàn, nhưng đảm bảo không quá 10% vốn của GTN. Thời gian thực hiện, số lượng cụ thể được ủy quyền cho HĐQT ra quyết định. 

Bên cạnh đó, cổ đông GTN cũng được thông qua việc cho vay các công ty con trong giai đoạn 2016-2017. Trong đó, năm 2016, GTN đã cho vay Tổng Công ty chè Việt Nam khoảng 27.5 tỷ đồng trong vòng 6 tháng với lãi suất cao hơn hoặc bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần nhằm cung cấp vốn hoạt động cho Tổng CTCP Chè Việt Nam.

Đối với kế hoạch 2017, GTN dự kiến doanh thu hợp nhất 3,950 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 225 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với năm 2016. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 70 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Điểm lại kết quả năm 2016, GTN đạt doanh thu hợp nhất 1,821 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước và chỉ tương đương 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 73%, đạt 15.4 tỷ đồng và tương đương 16% chỉ tiêu đề ra. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước.

ĐHĐCĐ của GTN diễn ra sáng ngày 28/03 tại Hà Nội

Chi 1,330 tỷ đồng thâu tóm Vilico trong năm 2016

Tại đại hội, HĐQT đã trình và được thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2016 (từ 736 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng). Cụ thể, GTN đã chi ứng trước 799.4 tỷ đồng để mua cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Vilico (UPCoM: VLC); chi gần 163 tỷ đồng mua bổ sung cổ phần của Tổng CTCP Chè Việt Nam - Vinatea (nâng tỷ lệ sở hữu lên từ 75% lên 95%) và hơn 37 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex) nâng tỷ lệ sở hữu lên 35% vốn cùng một loạt các chi phí khác.

Trả lời cổ đông về khoản đầu tư vào VLC, ban lãnh đạo cho biết, GTN đã chi tổng số 1,330 tỷ đồng để mua cổ phần của VLC và đã phân bổ toàn bộ nguồn vốn thực hiện xong trong quý 1/2017.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh mảng sữa, đại diện từ CTCP Giống bò sữa Mộc Châu – Công ty con của VLC cho biết, hiện nay sản phẩm sữa nước mang thương hiệu Mộc Châu chiếm 10 -11% trên thị trường. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp về số lượng bò và sữa đạt mức tăng trưởng 15%/năm. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing và định vị lại thương hiệu sữa Mộc Châu, hướng đến vị trí top 3 hoặc top 2 doanh nghiệp sữa của Việt Nam.

Về Vinatea, ông Nghiêm Văn Thắng- Phó Chủ tịch HĐQT của GTN cho biết, định hướng của Vinatea là công ty nông nghiệp, với chiến lược những năm đầu sẽ phát triển vấn đề nông nghiệp và định vị lại giá trị thương hiệu, sản xuất chè đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu tại các nước phát triển. Hiện nay, trong 10 người có nhu cầu thì Công ty chỉ mới đáp ứng được 1 người, về yêu cầu tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy tiềm năng thị trường là rất lớn. Trước đây, sản phẩm chè của Công ty được xuất khẩu 100%, nhưng đến nay tỷ lệ tiêu thụ nội địa đã ở mức 15%.

Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết năm 2016 đã xóa được lỗ lũy kế của Vinatea và trong năm 2017 dự kiến sẽ có lợi nhuận khoảng 5.9 tỷ đồng. Đây chỉ là chỉ tiêu dựa trên hoạt động thuần của doanh nghiệp, chưa bao gồm các hoạt động tái cơ cấu tài sản của công ty. Ban lãnh đạo cho biết, có một số tài sản sử dụng chưa hiệu quả sẽ được tái cơ cấu và đem lại nguồn tiền cho Công ty trong tương lai.

Cuối cùng, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Lars Kjaer – Phó Tổng Giám đốc của PENM Partners (cổ đông lớn sở hữu 15% vốn của GTN) và ông Nguyễn Hồng Anh- Tổng Giám đốc của VLC./.

Từ khóa: GTN, ĐHĐCĐ, Sữa Mộc Châu, VLC, Vinatea

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ GTN: Đồng ý cho Invest Tây Đại Dương nâng sở hữu trên 25%

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP GTNFoods (HOSE: GTN), cổ đông đã thông qua kế hoạch 2017, phương án mua cổ phiếu quỹ, và việc Invest Tây Đại Dương (Invest TDD) sẽ nâng sở hữu lên trên 25%. Bên cạnh đó, đại hội đã trao đổi về những thương vụ đầu tư của GTN trong năm 2016.

Chấp thuận cho Invest TDD mua 10 triệu cp GTN

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua tờ trình về đề nghị của CTCP Invest Tây Đại Dương - cổ đông sở hữu 24.36% vốn của GTN, được phép mua thêm 10 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu tại GTN lên trên 25%, theo phương thức mua khớp lệnh qua sàn mà không phải thực hiện chào mua công khai, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc dự kiến mua lại 5 triệu cp quỹ, theo phương thức khớp lệch hoặc mua thỏa thuận qua sàn hoặc không qua sàn, nhưng đảm bảo không quá 10% vốn của GTN. Thời gian thực hiện, số lượng cụ thể được ủy quyền cho HĐQT ra quyết định. 

Bên cạnh đó, cổ đông GTN cũng được thông qua việc cho vay các công ty con trong giai đoạn 2016-2017. Trong đó, năm 2016, GTN đã cho vay Tổng Công ty chè Việt Nam khoảng 27.5 tỷ đồng trong vòng 6 tháng với lãi suất cao hơn hoặc bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần nhằm cung cấp vốn hoạt động cho Tổng CTCP Chè Việt Nam.

Đối với kế hoạch 2017, GTN dự kiến doanh thu hợp nhất 3,950 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 225 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với năm 2016. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 70 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Điểm lại kết quả năm 2016, GTN đạt doanh thu hợp nhất 1,821 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước và chỉ tương đương 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 73%, đạt 15.4 tỷ đồng và tương đương 16% chỉ tiêu đề ra. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước.

ĐHĐCĐ của GTN diễn ra sáng ngày 28/03 tại Hà Nội

Chi 1,330 tỷ đồng thâu tóm Vilico trong năm 2016

Tại đại hội, HĐQT đã trình và được thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2016 (từ 736 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng). Cụ thể, GTN đã chi ứng trước 799.4 tỷ đồng để mua cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Vilico (UPCoM: VLC); chi gần 163 tỷ đồng mua bổ sung cổ phần của Tổng CTCP Chè Việt Nam - Vinatea (nâng tỷ lệ sở hữu lên từ 75% lên 95%) và hơn 37 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex) nâng tỷ lệ sở hữu lên 35% vốn cùng một loạt các chi phí khác.

Trả lời cổ đông về khoản đầu tư vào VLC, ban lãnh đạo cho biết, GTN đã chi tổng số 1,330 tỷ đồng để mua cổ phần của VLC và đã phân bổ toàn bộ nguồn vốn thực hiện xong trong quý 1/2017.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh mảng sữa, đại diện từ CTCP Giống bò sữa Mộc Châu – Công ty con của VLC cho biết, hiện nay sản phẩm sữa nước mang thương hiệu Mộc Châu chiếm 10 -11% trên thị trường. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp về số lượng bò và sữa đạt mức tăng trưởng 15%/năm. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing và định vị lại thương hiệu sữa Mộc Châu, hướng đến vị trí top 3 hoặc top 2 doanh nghiệp sữa của Việt Nam.

Về Vinatea, ông Nghiêm Văn Thắng- Phó Chủ tịch HĐQT của GTN cho biết, định hướng của Vinatea là công ty nông nghiệp, với chiến lược những năm đầu sẽ phát triển vấn đề nông nghiệp và định vị lại giá trị thương hiệu, sản xuất chè đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu tại các nước phát triển. Hiện nay, trong 10 người có nhu cầu thì Công ty chỉ mới đáp ứng được 1 người, về yêu cầu tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy tiềm năng thị trường là rất lớn. Trước đây, sản phẩm chè của Công ty được xuất khẩu 100%, nhưng đến nay tỷ lệ tiêu thụ nội địa đã ở mức 15%.

Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết năm 2016 đã xóa được lỗ lũy kế của Vinatea và trong năm 2017 dự kiến sẽ có lợi nhuận khoảng 5.9 tỷ đồng. Đây chỉ là chỉ tiêu dựa trên hoạt động thuần của doanh nghiệp, chưa bao gồm các hoạt động tái cơ cấu tài sản của công ty. Ban lãnh đạo cho biết, có một số tài sản sử dụng chưa hiệu quả sẽ được tái cơ cấu và đem lại nguồn tiền cho Công ty trong tương lai.

Cuối cùng, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Lars Kjaer – Phó Tổng Giám đốc của PENM Partners (cổ đông lớn sở hữu 15% vốn của GTN) và ông Nguyễn Hồng Anh- Tổng Giám đốc của VLC./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GTN 17.0 +0.3 +1.80% 916,160

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán