Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

ĐHĐCĐ VC3: Tăng vốn gấp đôi, tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A

Sáng ngày 10/03, CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn gần gấp đôi và 300 ngàn trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động, triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VC3

Năm 2017 kế hoạch lãi sau thuế 81 tỷ, tăng vốn lên 420 tỷ

Tại Đại hội, ông Đinh Tiến Nhượng, Tổng giám đốc VC3 đã trình bày về kế hoạch kinh doanh 2017 với mục tiêu doanh thu đạt 640.3 tỷ đồng, tăng 14.4% so với thực hiện năm 2016. Trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp 214.7 tỷ đồng, tăng 95.8%; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng 397.2 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động khác 28.3 tỷ đồng, giảm 58.5%. Lợi nhuận trước thuế 101.2 tỷ đồng, tăng 7.6% so với thực hiện năm trước. Theo đó, lãi sau thuế kế hoạch 2017 của VC3 gần 81 tỷ đồng, tăng 7.5% và cổ tức dự kiến 30% (tính trên cơ sở vốn điều lệ 220 tỷ đồng).

Trong năm 2017, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn một số khoản đầu tư bao gồm Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex- Viettel với mức thu hồi dự kiến 110% giá trị đầu tư; Khoản đầu tư dài hạn tại CTCP Xi măng Yên Bình 2.5 tỷ đồng, CTCP Xây dựng số 11 9.8 tỷ đồng. Đẩy mạnh hoàn thiện xin cấp phép các dự án bất động sản mới như dự án tại Phổ Yên, Thái Nguyên; dự án tòa nhà văn phòng 389 Đê La Thành; dự án bên sông Hương, TP Huế…Đồng thời, nghiên cứu quỹ đất của công ty con để chuyển đổi thành dự án bất động sản.

Ngoài ra, Công ty sẽ tái cơ cấu một số lĩnh vực còn nhiều yếu kém trong quản lý như Công ty đầu tư và khai thác chợ BOT; nhà máy vật liệu xây dựng… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng lợi nhuận trong thời gian tới. Đầu tư vào dự án nhà máy gạch không nung theo công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng kinh doanh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 34%. Trong đó, trả cổ tức bằng tiền 5%, thời gian thực hiện trong quý 2/2017; trả cổ tức bằng cổ phiếu 29% với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 6.4 triệu cổ phiếu.

Đặc biệt, Công ty còn dự kiến phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 420 tỷ đồng và 300 ngàn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng với kỳ hạn 2-5 năm. Với mục tiêu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và mua, hợp tác kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

Đang xúc tiến M&A một doanh nghiệp khai thác đá vật liệu xây dựng

Điểm lại một chút về kết quả sản xuất kinh doanh 2016, ông Nhượng cho biết, doanh thu thực hiện trong năm đạt 559.7 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp 109.7 tỷ đồng, bằng 82.6% kế hoạch năm; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng đạt gần 382 tỷ đồng, vượt 23.1% kế hoạch năm và doanh thu hoạt động khác 68.3 tỷ đồng, tăng 11.6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 75.3 tỷ đồng, bằng 125.5% kế hoạch năm và tỷ lệ chi trả cổ tức 34%.

Ông Nhượng cho biết thêm, năm 2016 Công ty đã thực hiện tái cơ cấu sau quá trình thoái vốn của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Bộ máy vận hành và quản lý còn gặp nhiều hạn chế khi chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước sang mô hình quản lý doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, việc thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước khiến việc tiếp cận các gói thầu nhỏ, thu hồi vốn nhanh của Công ty bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong năm Công ty đã xử lý dứt điểm đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời đang bước đầu xúc tiến thực hiện M&A một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác đá vật liệu xây dựng và đặc biệt là có mỏ đá Granite tại Miền Trung với trữ lượng khai thác lớn và đá có chất lượng cao, là mặt hàng bán chạy trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty đã hoàn thiện và bàn giao tòa nhà CT1 thuộc dự án Trung Văn, Hà Nội; bàn giao sổ đỏ cho các khách hàng tại dự án số 5 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên và dự án khu dân cư Thái Bình.

Bổ sung ngành nghề mua bán nợ

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, cho biết thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang dần hình thành như một nhu cầu tất yếu khách quan của phát triển kinh tế. Nhiều khoản nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại có tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị lớn, có tiềm năng nếu phát triển thành các dự án bất động sản. Nếu Công ty được tham gia vào mua bán nợ sẽ là cơ hội tiếp cận và mua các món nợ để có quỹ đất nhằm phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục chỉnh sửa Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vào Đăng ký kinh doanh của Công ty.

Cuối cùng, Đại hội thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Thành viên HĐQT gồm Phan Văn Thành, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Quang Đức, Phạm Văn Hoan và Lê Đức quang. Thành viên BKS gồm Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Lâm. /.

Từ khóa: Tăng vốn, mua bán nợ, VC3

 Bài viết cùng chủ đề (226) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ VC3: Tăng vốn gấp đôi, tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A

Sáng ngày 10/03, CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn gần gấp đôi và 300 ngàn trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động, triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VC3

Năm 2017 kế hoạch lãi sau thuế 81 tỷ, tăng vốn lên 420 tỷ

Tại Đại hội, ông Đinh Tiến Nhượng, Tổng giám đốc VC3 đã trình bày về kế hoạch kinh doanh 2017 với mục tiêu doanh thu đạt 640.3 tỷ đồng, tăng 14.4% so với thực hiện năm 2016. Trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp 214.7 tỷ đồng, tăng 95.8%; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng 397.2 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động khác 28.3 tỷ đồng, giảm 58.5%. Lợi nhuận trước thuế 101.2 tỷ đồng, tăng 7.6% so với thực hiện năm trước. Theo đó, lãi sau thuế kế hoạch 2017 của VC3 gần 81 tỷ đồng, tăng 7.5% và cổ tức dự kiến 30% (tính trên cơ sở vốn điều lệ 220 tỷ đồng).

Trong năm 2017, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn một số khoản đầu tư bao gồm Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex- Viettel với mức thu hồi dự kiến 110% giá trị đầu tư; Khoản đầu tư dài hạn tại CTCP Xi măng Yên Bình 2.5 tỷ đồng, CTCP Xây dựng số 11 9.8 tỷ đồng. Đẩy mạnh hoàn thiện xin cấp phép các dự án bất động sản mới như dự án tại Phổ Yên, Thái Nguyên; dự án tòa nhà văn phòng 389 Đê La Thành; dự án bên sông Hương, TP Huế…Đồng thời, nghiên cứu quỹ đất của công ty con để chuyển đổi thành dự án bất động sản.

Ngoài ra, Công ty sẽ tái cơ cấu một số lĩnh vực còn nhiều yếu kém trong quản lý như Công ty đầu tư và khai thác chợ BOT; nhà máy vật liệu xây dựng… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng lợi nhuận trong thời gian tới. Đầu tư vào dự án nhà máy gạch không nung theo công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng kinh doanh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 34%. Trong đó, trả cổ tức bằng tiền 5%, thời gian thực hiện trong quý 2/2017; trả cổ tức bằng cổ phiếu 29% với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 6.4 triệu cổ phiếu.

Đặc biệt, Công ty còn dự kiến phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 420 tỷ đồng và 300 ngàn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng với kỳ hạn 2-5 năm. Với mục tiêu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và mua, hợp tác kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

Đang xúc tiến M&A một doanh nghiệp khai thác đá vật liệu xây dựng

Điểm lại một chút về kết quả sản xuất kinh doanh 2016, ông Nhượng cho biết, doanh thu thực hiện trong năm đạt 559.7 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp 109.7 tỷ đồng, bằng 82.6% kế hoạch năm; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng đạt gần 382 tỷ đồng, vượt 23.1% kế hoạch năm và doanh thu hoạt động khác 68.3 tỷ đồng, tăng 11.6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 75.3 tỷ đồng, bằng 125.5% kế hoạch năm và tỷ lệ chi trả cổ tức 34%.

Ông Nhượng cho biết thêm, năm 2016 Công ty đã thực hiện tái cơ cấu sau quá trình thoái vốn của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Bộ máy vận hành và quản lý còn gặp nhiều hạn chế khi chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước sang mô hình quản lý doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, việc thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước khiến việc tiếp cận các gói thầu nhỏ, thu hồi vốn nhanh của Công ty bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong năm Công ty đã xử lý dứt điểm đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời đang bước đầu xúc tiến thực hiện M&A một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác đá vật liệu xây dựng và đặc biệt là có mỏ đá Granite tại Miền Trung với trữ lượng khai thác lớn và đá có chất lượng cao, là mặt hàng bán chạy trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty đã hoàn thiện và bàn giao tòa nhà CT1 thuộc dự án Trung Văn, Hà Nội; bàn giao sổ đỏ cho các khách hàng tại dự án số 5 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên và dự án khu dân cư Thái Bình.

Bổ sung ngành nghề mua bán nợ

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, cho biết thị trường mua bán nợ tại Việt Nam đang dần hình thành như một nhu cầu tất yếu khách quan của phát triển kinh tế. Nhiều khoản nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại có tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị lớn, có tiềm năng nếu phát triển thành các dự án bất động sản. Nếu Công ty được tham gia vào mua bán nợ sẽ là cơ hội tiếp cận và mua các món nợ để có quỹ đất nhằm phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục chỉnh sửa Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vào Đăng ký kinh doanh của Công ty.

Cuối cùng, Đại hội thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Thành viên HĐQT gồm Phan Văn Thành, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Quang Đức, Phạm Văn Hoan và Lê Đức quang. Thành viên BKS gồm Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Lâm. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC3 23.4 -0.4 -1.68% 1,010,668

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.3
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.2
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 12
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán