Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ Viglacera Thăng Long: Năm 2017 mục tiêu lãi trước thuế 45 tỷ đồng

Sáng ngày 17/03, CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.

ĐHĐCĐ TLT sáng ngày 17/03

Năm 2017, Viglacera Thăng Long đặt mục tiêu sản lượng sản xuất hơn 7 triệu m2, tăng 9% so với năm 2016, tổng mức tiêu thụ hơn 7 triệu m2. Theo đó, TLT lên kế hoạch doanh thu đạt 515 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng, tăng trưởng 14.5%.

Đoàn chủ tịch cho biết trong 2 tháng đầu 2017, TLT đạt lợi nhuận 2 tỷ đồng và dự kiến cả quý 1 sẽ ghi nhận 4.5 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, TLT sẽ cải tạo thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm với tổng chi phí dự kiến 36.6 tỷ đồng gồm đầu tư máy ép 4,000 tấn cho phân xưởng sản xuất 2, đầu tư máy mài khô, đầu tư máy in, cải tạo sấy 2 tầng và cải tạo lò nung...

Điểm lại kết quả năm 2016, TLT đạt doanh thu hơn 480 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và vượt nhẹ kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 39.3 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Tính đến 31/12/2016, TLT vẫn đang có khoản lỗ lũy kế hơn 29 tỷ đồng. Mặt khác, TLT có khoản phải thu ngắn hạn hơn 22.7 tỷ đồng, đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 21.5 tỷ đồng.

Giải đáp cổ đông về khoản mục trên, Đoàn chủ tịch cho biết, Công ty bắt đầu phải trích lập khoản phải thu khó đòi từ năm 2014, phát sinh từ thời kỳ trước do TLT thực hiện bán hàng trực tiếp, đến cuối năm 2016 do đến hạn nên Công ty phải trích lập thêm hơn 3 tỷ đồng.

Liên quan đến khoản giảm trừ tiền thuê đất từ năm 2008-2011 (khoảng hơn 3 tỷ) hạch toán vào năm 2016, Ban lãnh đạo cho biết, theo chính sách của Bộ Tài chính, TLT được hưởng ưu đãi tiền thuê đất từ năm 2008-2011 nhưng chưa thực hiện. Năm 2015, TLT đã trình hồ sơ và đến năm 2016 có kết quả thì chi phí của công ty được miễn giảm hơn gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ không còn vì Công ty đã thực hiện hết trong năm 2016.

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Cụ thể, cổ đông đã bầu bà Cao Thị Nhung là thành viên HĐQT, thay thế cho ông Nguyễn Trí Dũng. Đồng thời, bầu ông Ngô Trọng Toán là thành viên BKS thay thế cho ông Nguyễn Văn Lấu./.

Từ khóa: TLT, lãi ròng, kế hoạch, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (226) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Viglacera Thăng Long: Năm 2017 mục tiêu lãi trước thuế 45 tỷ đồng

Sáng ngày 17/03, CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.

ĐHĐCĐ TLT sáng ngày 17/03

Năm 2017, Viglacera Thăng Long đặt mục tiêu sản lượng sản xuất hơn 7 triệu m2, tăng 9% so với năm 2016, tổng mức tiêu thụ hơn 7 triệu m2. Theo đó, TLT lên kế hoạch doanh thu đạt 515 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng, tăng trưởng 14.5%.

Đoàn chủ tịch cho biết trong 2 tháng đầu 2017, TLT đạt lợi nhuận 2 tỷ đồng và dự kiến cả quý 1 sẽ ghi nhận 4.5 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, TLT sẽ cải tạo thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm với tổng chi phí dự kiến 36.6 tỷ đồng gồm đầu tư máy ép 4,000 tấn cho phân xưởng sản xuất 2, đầu tư máy mài khô, đầu tư máy in, cải tạo sấy 2 tầng và cải tạo lò nung...

Điểm lại kết quả năm 2016, TLT đạt doanh thu hơn 480 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và vượt nhẹ kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 39.3 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Tính đến 31/12/2016, TLT vẫn đang có khoản lỗ lũy kế hơn 29 tỷ đồng. Mặt khác, TLT có khoản phải thu ngắn hạn hơn 22.7 tỷ đồng, đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 21.5 tỷ đồng.

Giải đáp cổ đông về khoản mục trên, Đoàn chủ tịch cho biết, Công ty bắt đầu phải trích lập khoản phải thu khó đòi từ năm 2014, phát sinh từ thời kỳ trước do TLT thực hiện bán hàng trực tiếp, đến cuối năm 2016 do đến hạn nên Công ty phải trích lập thêm hơn 3 tỷ đồng.

Liên quan đến khoản giảm trừ tiền thuê đất từ năm 2008-2011 (khoảng hơn 3 tỷ) hạch toán vào năm 2016, Ban lãnh đạo cho biết, theo chính sách của Bộ Tài chính, TLT được hưởng ưu đãi tiền thuê đất từ năm 2008-2011 nhưng chưa thực hiện. Năm 2015, TLT đã trình hồ sơ và đến năm 2016 có kết quả thì chi phí của công ty được miễn giảm hơn gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ không còn vì Công ty đã thực hiện hết trong năm 2016.

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Cụ thể, cổ đông đã bầu bà Cao Thị Nhung là thành viên HĐQT, thay thế cho ông Nguyễn Trí Dũng. Đồng thời, bầu ông Ngô Trọng Toán là thành viên BKS thay thế cho ông Nguyễn Văn Lấu./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.3
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.2
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 12
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán