Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

DRL: 04/04 GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 11%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 04/04/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE: DRL), tỷ lệ thực hiện 11%. Ngày thanh toán 24/04/2017.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức DRL chi trả trong năm 2016 là 31%. Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch cổ tức dự kiến 40%./.

DRL: 04/04 GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 11%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 04/04/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE: DRL), tỷ lệ thực hiện 11%. Ngày thanh toán 24/04/2017.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức DRL chi trả trong năm 2016 là 31%. Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch cổ tức dự kiến 40%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DRL 39.5 +0.5 +1.28% 3,940

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • POM 301.09 120% 1,616 8.5
 • LHG 165.48 220% 6,348 3.3
 • PMC 73.93 128% 7,954 9.2
 • HDC 59.34 119% 1,442 7.6
 • VTV 57.64 130% 1,855 10.1
 • PMS 33.47 372% 4,667 6.3
 • BCI 30.73 26% 354 70.3
 • ADS 28.34 94% 1,742 12.9
 • HAS 14.08 282% 1,806 4.3
 • CCM 8.75 130% 1,910 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán