Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội: Tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Trong nội dung Công văn số 1100/BCĐ, ban hành ngày 14/3, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP giao Cục Thuế thành phố Hà Nội là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công.

Tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế ngay từ những ngày đầu năm 2017 và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; Phân tích số liệu nợ thuế nội địa thời điểm 31/12/2016 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, xây dựng nhiệm trọng tâm và chuơng trình công tác quản lý nợ năm 2017; Quản trị được dữ liệu nợ thuế, tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu nợ, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt trong việc đôn đốc các khoản thu từ đất, doanh nghiệp nợ thuế nhưng bỏ địa chỉ kinh doanh; Lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn của người nộp thuế và có biện pháp đề xuất tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất các cấp thẩm quyền về cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sự đồng thuận, góp sức từ phía người nộp thuế trong việc tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập các Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bao gồm các đơn vị tương tự như thành phần Ban chỉ đạo Thành phố; Xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt là đôn đốc và xử lý dứt điểm vướng mắc đối với các khoản nợ liên quan đến đất; Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức thuế phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách.

Các sở, ban ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo phân công khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước./.

Từ khóa: thu hồi nợ đọng thuế, Hà Nội

Hà Nội: Tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Trong nội dung Công văn số 1100/BCĐ, ban hành ngày 14/3, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP giao Cục Thuế thành phố Hà Nội là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công.

Tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế ngay từ những ngày đầu năm 2017 và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; Phân tích số liệu nợ thuế nội địa thời điểm 31/12/2016 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, xây dựng nhiệm trọng tâm và chuơng trình công tác quản lý nợ năm 2017; Quản trị được dữ liệu nợ thuế, tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu nợ, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt trong việc đôn đốc các khoản thu từ đất, doanh nghiệp nợ thuế nhưng bỏ địa chỉ kinh doanh; Lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn của người nộp thuế và có biện pháp đề xuất tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất các cấp thẩm quyền về cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sự đồng thuận, góp sức từ phía người nộp thuế trong việc tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập các Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bao gồm các đơn vị tương tự như thành phần Ban chỉ đạo Thành phố; Xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt là đôn đốc và xử lý dứt điểm vướng mắc đối với các khoản nợ liên quan đến đất; Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức thuế phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách.

Các sở, ban ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo phân công khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán