Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

IHK: Thành viên BKS Phạm Thị Thanh Thúy đã thoái hết 5.71% vốn

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên BKS CTCP In Hàng Không đã thoái thành công 5.71% vốn điều lệ (122,400 cp IHK) trong ngày 13/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thanh Thúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,400 CP (tỷ lệ 5.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2017./.

Từ khóa: IHK

IHK: Thành viên BKS Phạm Thị Thanh Thúy đã thoái hết 5.71% vốn

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên BKS CTCP In Hàng Không đã thoái thành công 5.71% vốn điều lệ (122,400 cp IHK) trong ngày 13/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thanh Thúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,400 CP (tỷ lệ 5.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu24/03 14:55

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • ITA 4.2 +0.15 +3.70% 26,971,000
 • FLC 8.2 -0.05 -0.61% 23,512,300
 • STB 11.4 0.00 0.00% 13,413,190
 • HAG 9.9 -0.20 -1.98% 12,781,710
 • BID 17.9 +0.45 +2.58% 8,242,990

VS - Index24/03 14:55

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán