Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

IHK: Thành viên BKS Phạm Thị Thanh Thúy đã thoái hết 5.71% vốn

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên BKS CTCP In Hàng Không đã thoái thành công 5.71% vốn điều lệ (122,400 cp IHK) trong ngày 13/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thanh Thúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,400 CP (tỷ lệ 5.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2017./.

Từ khóa: IHK

IHK: Thành viên BKS Phạm Thị Thanh Thúy đã thoái hết 5.71% vốn

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên BKS CTCP In Hàng Không đã thoái thành công 5.71% vốn điều lệ (122,400 cp IHK) trong ngày 13/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thanh Thúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,400 CP (tỷ lệ 5.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/06 12:23

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 23,441,510
 • ITA 4.0 +0.07 +1.78% 14,841,180
 • HQC 3.2 +0.01 +0.31% 6,554,160
 • HAI 4.2 +0.27 +6.89% 6,034,020
 • FLC 7.3 +0.04 +0.55% 4,235,040

VS - Index28/06 12:23

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán