Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

Imexpharm đặt kế hoạch cổ tức 2017 với tỷ lệ 15-18%

Nghị quyết HĐQT của CTCP Dược phẩm Imexpharm đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 sẽ trình ĐHĐCĐ sắp tới là 15-18%.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ từ 289 tỷ đồng lên gần 391 tỷ đồng, vì đã hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP vào tháng 12/2016.

Tổng kết cả năm 2016, IMP ghi nhận gần 1,059 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng nhẹ 5% nhưng bằng 96% kế hoạch. Lãi sau thuế cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. EPS tương ứng là 3,071 đồng. Tổng tài sản thời điểm cuối năm hơn 1,155 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ chiếm 19% tổng tài sản, 198 tỷ đồng. Với khoản phải trả người bán ngắn hạn có tỷ trọng đến 45%, hơn 88 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

so 15(1).pdf 

Từ khóa: IMP, cổ tức, 2017

Imexpharm đặt kế hoạch cổ tức 2017 với tỷ lệ 15-18%

Nghị quyết HĐQT của CTCP Dược phẩm Imexpharm đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 sẽ trình ĐHĐCĐ sắp tới là 15-18%.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ từ 289 tỷ đồng lên gần 391 tỷ đồng, vì đã hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP vào tháng 12/2016.

Tổng kết cả năm 2016, IMP ghi nhận gần 1,059 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng nhẹ 5% nhưng bằng 96% kế hoạch. Lãi sau thuế cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. EPS tương ứng là 3,071 đồng. Tổng tài sản thời điểm cuối năm hơn 1,155 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ chiếm 19% tổng tài sản, 198 tỷ đồng. Với khoản phải trả người bán ngắn hạn có tỷ trọng đến 45%, hơn 88 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

so 15(1).pdf 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IMP 70.3 +1.9 +2.78% 50,940

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán