Tri Túc

Tri túc thường lạc

IVS: Năm 2017 sẽ nới room ngoại lên 100%, kế hoạch lãi ròng hơn 20 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (HNX: IVS), dự kiến năm 2017 Công ty sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Cùng với đó, Công ty dự kiến doanh thu năm 2017 đạt 62 tỷ, lợi nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016 tổng doanh thu IVS đạt 25.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương đương 97 triệu đồng.

Đồng thời, tại đại hội, cổ đông Công ty cũng đã bầu ra danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới (2017-2022) sẽ tăng từ 9 lên 10 thành viên, với sự xuất hiện của 4 thành viên HĐQT mới để thay thế cho 3 thành viên HĐQT miễn nhiệm là ông Nguyễn Duy Thao, ông Hoàng Đức Hiền và ông Lê Văn Minh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng chỉ còn 1 người cũ là ông Trần Công Văn và bầu mới hai thành viên là Xu Xiu Le và bà Nguyễn Thị Tuệ.

Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3

Theo đó, năm 2017 ban lãnh đạo mới đề ra định hướng kinh doanh sẽ linh hoạt điều chỉnh theo hướng tối ưu nhất, nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

Giao dịch cp IVS từ ngày 04/01/2016 - 28/03/2017
Về giao dịch trên thị trường, giá cp IVS tương đối biến động, tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm 2016, sau đó suy giảm dần. Đến nay (28/03/2017), cp IVS hiện giao dịch quanh mức 12,400 đồng/cp.

Ngoài ra, cổ đông IVS cũng thông qua việc sáp nhập CTCP Chứng khoán Nhật Bản (JSI) vào IVS, cũng như sẽ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới đó là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Về JSI, Công ty được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào năm 2009 với tên CTCP Chứng khoán Hoa Anh Đào. Công ty được thành lập bởi Tổng công ty Viglacera (HNX: VGC) và có sự tham gia của các cổ đông Nhật Bản là Công ty Chứng khoán Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty Đầu tư Tanamark với tổng vốn điều lệ là 41 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu và lãi ròng của JSI tương đối biến động trong những năm 2009-2014, tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, doanh thu liên tục sụt giảm, từ mức 21 tỷ đồng (2014) giảm gần một nửa chỉ còn 10.6 tỷ (2016). Theo đó, Công ty liên tiếp báo lỗ với mức thua lỗ tăng dần, năm 2016 lỗ hơn 4.4 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía Công ty, lỗ năm 2016 tăng so với con số thua lỗ 3 tỷ đồng năm 2015 là do trong năm doanh thu nội địa sụt giảm, nhất là từ nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Kết quả kinh doanh JSI giai đoạn 2009-2016
Đvt: Tỷ đồng
Tài liệu đính kèm:
IVS_2017.3.28_9eb6704_Nghi_quyet_va_Bien_ban_hop_DHCD_IVS_2017_signed.pdf
IVS_2017.3.28_4094d3b_CV_CBTT_ve_Nghi_quyet_va_Bien_ban_DHCD_IVS_2017_signed.pdf

Từ khóa: Chứng khoán đầu tư, ĐHĐCĐ năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

IVS: Năm 2017 sẽ nới room ngoại lên 100%, kế hoạch lãi ròng hơn 20 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (HNX: IVS), dự kiến năm 2017 Công ty sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần IVS cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Cùng với đó, Công ty dự kiến doanh thu năm 2017 đạt 62 tỷ, lợi nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016 tổng doanh thu IVS đạt 25.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương đương 97 triệu đồng.

Đồng thời, tại đại hội, cổ đông Công ty cũng đã bầu ra danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới (2017-2022) sẽ tăng từ 9 lên 10 thành viên, với sự xuất hiện của 4 thành viên HĐQT mới để thay thế cho 3 thành viên HĐQT miễn nhiệm là ông Nguyễn Duy Thao, ông Hoàng Đức Hiền và ông Lê Văn Minh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng chỉ còn 1 người cũ là ông Trần Công Văn và bầu mới hai thành viên là Xu Xiu Le và bà Nguyễn Thị Tuệ.

Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3

Theo đó, năm 2017 ban lãnh đạo mới đề ra định hướng kinh doanh sẽ linh hoạt điều chỉnh theo hướng tối ưu nhất, nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

Giao dịch cp IVS từ ngày 04/01/2016 - 28/03/2017
Về giao dịch trên thị trường, giá cp IVS tương đối biến động, tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm 2016, sau đó suy giảm dần. Đến nay (28/03/2017), cp IVS hiện giao dịch quanh mức 12,400 đồng/cp.

Ngoài ra, cổ đông IVS cũng thông qua việc sáp nhập CTCP Chứng khoán Nhật Bản (JSI) vào IVS, cũng như sẽ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới đó là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Về JSI, Công ty được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào năm 2009 với tên CTCP Chứng khoán Hoa Anh Đào. Công ty được thành lập bởi Tổng công ty Viglacera (HNX: VGC) và có sự tham gia của các cổ đông Nhật Bản là Công ty Chứng khoán Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty Đầu tư Tanamark với tổng vốn điều lệ là 41 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu và lãi ròng của JSI tương đối biến động trong những năm 2009-2014, tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, doanh thu liên tục sụt giảm, từ mức 21 tỷ đồng (2014) giảm gần một nửa chỉ còn 10.6 tỷ (2016). Theo đó, Công ty liên tiếp báo lỗ với mức thua lỗ tăng dần, năm 2016 lỗ hơn 4.4 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía Công ty, lỗ năm 2016 tăng so với con số thua lỗ 3 tỷ đồng năm 2015 là do trong năm doanh thu nội địa sụt giảm, nhất là từ nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Kết quả kinh doanh JSI giai đoạn 2009-2016
Đvt: Tỷ đồng
Tài liệu đính kèm:
IVS_2017.3.28_9eb6704_Nghi_quyet_va_Bien_ban_hop_DHCD_IVS_2017_signed.pdf
IVS_2017.3.28_4094d3b_CV_CBTT_ve_Nghi_quyet_va_Bien_ban_DHCD_IVS_2017_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • IVS 10.7 0.0 0.00% 0
 • VGC 19.0 -0.3 -1.55% 5,000

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán