Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Nguồn tiền không đủ, S12 dời ngày thanh toán cổ tức năm 2011 lần thứ 5

Việc thu tiền từ các công trình đã và đang thi công của CTCP Sông Đà 12 (UPCoM: S12) không đạt kế hoạch như dự kiến, do đó nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2011 chưa được đầy đủ. S12 cho biết sẽ tiếp tục dời ngày thanh toán cổ tức từ 31/03/2017 sang 29/06/2018.

Đây là lần thứ 5 Công ty này dời ngày thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2011./.

Nguồn tiền không đủ, S12 dời ngày thanh toán cổ tức năm 2011 lần thứ 5

Việc thu tiền từ các công trình đã và đang thi công của CTCP Sông Đà 12 (UPCoM: S12) không đạt kế hoạch như dự kiến, do đó nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2011 chưa được đầy đủ. S12 cho biết sẽ tiếp tục dời ngày thanh toán cổ tức từ 31/03/2017 sang 29/06/2018.

Đây là lần thứ 5 Công ty này dời ngày thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2011./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán