Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Thế giới di động: Sẽ trình phương án thưởng cp 1:1 và ESOP tối đa 3%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Đầu tư Thế giới Di động  sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và đầu tư vào chuỗi Bách Hóa Xanh cùng một số nội dung khác.

Cụ thể, MWG sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (tương đương gần 154 triệu cp), nguồn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017, cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, MWG cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành và cán bộ cấp quản lý theo tỷ lệ tối đa là 3%, giá bán trong khoảng từ 10,000 đồng/cp và 50% giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm phát hành, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2017. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được phép chuyển nhượng. Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP đi kèm, theo đó việc phát hành chỉ được thực hiện nếu lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty tăng trưởng trên 10% so với năm 2016.

Tại Đại hội, MWG cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn đầu tư cho chuỗi Bách Hóa Xanh, mức vốn cần huy động là 500 tỷ đồng nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong năm 2017. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017.

Đồng thời, HĐQT cũng sẽ trình thông qua định mức đầu tư dành cho kế hoạch M&A không quá 500 tỷ đồng trong năm 2017 và thành lập công ty công nghệ thông tin trong khu công nghệ cao quận 9 với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 135 tỷ đồng./.

Từ khóa: MWG, cổ phiếu thưởng, ESOP, tăng vốn Bách Hóa Xanh

 Bài viết cùng chủ đề (226) : Đại hội cổ đông 2017 

Thế giới di động: Sẽ trình phương án thưởng cp 1:1 và ESOP tối đa 3%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Đầu tư Thế giới Di động  sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và đầu tư vào chuỗi Bách Hóa Xanh cùng một số nội dung khác.

Cụ thể, MWG sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (tương đương gần 154 triệu cp), nguồn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017, cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, MWG cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành và cán bộ cấp quản lý theo tỷ lệ tối đa là 3%, giá bán trong khoảng từ 10,000 đồng/cp và 50% giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm phát hành, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2017. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được phép chuyển nhượng. Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP đi kèm, theo đó việc phát hành chỉ được thực hiện nếu lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty tăng trưởng trên 10% so với năm 2016.

Tại Đại hội, MWG cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn đầu tư cho chuỗi Bách Hóa Xanh, mức vốn cần huy động là 500 tỷ đồng nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong năm 2017. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017.

Đồng thời, HĐQT cũng sẽ trình thông qua định mức đầu tư dành cho kế hoạch M&A không quá 500 tỷ đồng trong năm 2017 và thành lập công ty công nghệ thông tin trong khu công nghệ cao quận 9 với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 135 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MWG 103.0 +0.1 +0.10% 321,990

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.3
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.2
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 12
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán