Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 242 tỷ đồng, tăng 15%

Năm 2017, CTCP Traphaco đặt mục tiêu đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ mức thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; trong đó lợi nhuận công ty mẹ 223 tỷ đồng. Đồng thời dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ sản xuất và PPĐQ  ở mức 1,680 tỷ đồng, doanh thu từ công ty con đạt khoảng 315 tỷ đồng, còn lại là doanh thu hàng XNK & ủy thác. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Về kế hoạch triển khai các dự án, Ban lãnh đạo cho biết dự án ERP đã hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng qui trình, viết phần mềm và chạy thử nghiệm) trong năm 2016 và sẽ triển khai ERP trên hệ thống - khởi động giai đoạn 2 vào đầu năm 2017, tiến tới ERP toàn Công ty. Traphaco cũng sẽ áp dụng dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam trong quý 3/2017. Doanh thu năm 2017 của Nhà máy dự kiến đạt 100 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, năm 2017 Công ty dự kiến đầu tư 51 tỷ đồng cho các hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, các hạng mục phụ trợ tại nhà máy Hoàng Liệt, xây dựng các chi nhánh, mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới đưa ra thị trường trong năm 2017.

Giai đoạn 2017 – 2020, Ban lãnh đạo TRA đặt mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường đạt 10,000 tỷ đồng, tổng doanh thu khoảng 4,000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2016-2020

Được biết, vốn điều lệ của Công ty đã tăng 40% từ 246 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu trong năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, đã trả 20% vào tháng 1/2017 và dự kiến trả 10% vào quý 2/2017.

Năm 2016, tổng doanh thu của TRA đạt gần 2,006 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước nhưng chỉ thực hiện được 96% kế hoạch. Lãi ròng ghi nhận 211 tỷ đồng, tăng 16% và vượt nhẹ kế hoạch cả năm./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 242 tỷ đồng, tăng 15%

Năm 2017, CTCP Traphaco đặt mục tiêu đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ mức thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; trong đó lợi nhuận công ty mẹ 223 tỷ đồng. Đồng thời dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ sản xuất và PPĐQ  ở mức 1,680 tỷ đồng, doanh thu từ công ty con đạt khoảng 315 tỷ đồng, còn lại là doanh thu hàng XNK & ủy thác. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Về kế hoạch triển khai các dự án, Ban lãnh đạo cho biết dự án ERP đã hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng qui trình, viết phần mềm và chạy thử nghiệm) trong năm 2016 và sẽ triển khai ERP trên hệ thống - khởi động giai đoạn 2 vào đầu năm 2017, tiến tới ERP toàn Công ty. Traphaco cũng sẽ áp dụng dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam trong quý 3/2017. Doanh thu năm 2017 của Nhà máy dự kiến đạt 100 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, năm 2017 Công ty dự kiến đầu tư 51 tỷ đồng cho các hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, các hạng mục phụ trợ tại nhà máy Hoàng Liệt, xây dựng các chi nhánh, mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới đưa ra thị trường trong năm 2017.

Giai đoạn 2017 – 2020, Ban lãnh đạo TRA đặt mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường đạt 10,000 tỷ đồng, tổng doanh thu khoảng 4,000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2016-2020

Được biết, vốn điều lệ của Công ty đã tăng 40% từ 246 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu trong năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, đã trả 20% vào tháng 1/2017 và dự kiến trả 10% vào quý 2/2017.

Năm 2016, tổng doanh thu của TRA đạt gần 2,006 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước nhưng chỉ thực hiện được 96% kế hoạch. Lãi ròng ghi nhận 211 tỷ đồng, tăng 16% và vượt nhẹ kế hoạch cả năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TRA 120.5 +0.7 +0.58% 18,840

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán