Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

UDC: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 18 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm cũ

HĐQT CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi trước thuế tăng gấp đôi so với kết quả thực hiện năm 2016, ở mức 18.47 tỷ đồng.

Điều đáng nói là, UDC đặt chỉ tiêu lãi trước thuế gấp 2.3 lần con số 8 tỷ đồng của năm 2016, nhưng tổng giá trị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch lại chỉ bằng 62% giá trị năm 2016, đạt gần 684 tỷ đồng; trong đó mảng sản xuất và xây lắp chiếm tỷ trọng lớn nhất 73% (hơn 500 tỷ đồng). Theo đó, tổng doanh thu cũng chỉ tương đương 62% cùng kỳ, ước đạt 619 tỷ đồng.

HĐQT cũng thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 27/04 sắp tới./.

Tài liệu đính kèm:
20170301_20170301 - UDC - NQ HDQT VV KE HOACH 2017 VA TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

 

Từ khóa: UDC, kế hoạch, lãi trước thuế, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

UDC: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 18 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm cũ

HĐQT CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi trước thuế tăng gấp đôi so với kết quả thực hiện năm 2016, ở mức 18.47 tỷ đồng.

Điều đáng nói là, UDC đặt chỉ tiêu lãi trước thuế gấp 2.3 lần con số 8 tỷ đồng của năm 2016, nhưng tổng giá trị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch lại chỉ bằng 62% giá trị năm 2016, đạt gần 684 tỷ đồng; trong đó mảng sản xuất và xây lắp chiếm tỷ trọng lớn nhất 73% (hơn 500 tỷ đồng). Theo đó, tổng doanh thu cũng chỉ tương đương 62% cùng kỳ, ước đạt 619 tỷ đồng.

HĐQT cũng thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 27/04 sắp tới./.

Tài liệu đính kèm:
20170301_20170301 - UDC - NQ HDQT VV KE HOACH 2017 VA TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • UDC 3.7 +0.1 +1.36% 57,070

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán